HĐND huyện Kỳ Anh tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND
EmailPrintAa
09:49 18/09/2019

Ngày 13/9/2019, HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện, xã quý III/2019 để đánh giá tình hình hoạt động trong quý và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Trong 9 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát các chuyên đề về: Công tác quản lý về dịch vụ thuốc chữa bệnh và vệ sinh ATTP trên địa bàn; công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kỳ Anh; công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; việc thực hiện các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND các cấp; Thường trực và các Ban HĐND huyện cũng triển khai tổ chức các đợt giám sát, khảo sát theo chương trình đã đề ra.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trên cơ sở chương trình giám sát đã được xây dựng, 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các xã đã tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tại các xã Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Lâm; tiếp xúc đại biểu HĐND huyện với cử tri tại 21 xã và tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về lĩnh vực giáo dục. Thường trực và các Ban HĐND đã tiếp 24 lượt cử tri, với 125 công dân, tiếp nhận 16 đơn thư khiếu nại liên quan đến các lĩnh vực đất đai, điều tra, chế độ chính sách, hộ nghèo…

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, đưa ra biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Phó thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Hùng kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, xã cần quan tâm thực hiện một số vấn đề như việc lựa chọn nội dung, đối tượng, thành phần đoàn giám sát; về chủ đề giám sát cần lựa chọn nội dung, vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm; đối với các kiến nghị các cơ quan cần rõ ràng, cụ thể, đúng đối tượng, có tính khả thi; sau giám sát cần thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, đối với những nội dung chưa thực hiện đúng quy định có thể chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị tại địa phương trong giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng, đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật.

Phạm Tuấn

    Ý kiến bạn đọc