HĐND huyện Lộc Hà: Tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026
EmailPrintAa
17:10 27/06/2022

Sáng 27/6/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lộc Hà tổ chức kỳ họp chuyên đề, các đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Lê Văn Vượng, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghiên cứu xem xét, thảo luận đối với 05 tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về: Đồ án quy hoạch chi tiết tổ hợp nghĩ dưỡng, sân gôn quốc tế Thịnh Lộc, xã Thịnh Lộc, tỷ lệ 1/500; Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Thạch Kim, tỷ lệ 1/500; Chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021; Quy định tỷ lệ (%) ngân sách huyện, ngân sách xã, thị trấn đối ứng xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn. Nghe đơn vị tư vấn báo cáo các nội dung về đồ án quy hoạch chi tiết tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế Thịnh Lộc, xã Thịnh Lộc, tỷ lệ 1/500; Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Thạch Kim, tỷ lệ 1/500; nghe các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả thẩm tra đối với 05 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nói trên.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết. Riêng đối với đồ án quy hoạch chi tiết tổ hợp nghĩ dưỡng, sân gôn quốc tế Thịnh Lộc, xã Thịnh Lộc, tỷ lệ 1/500 giao chủ đầu tư tiếp thu hoàn thiện các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Nguyễn Thùy

    Ý kiến bạn đọc