HĐND huyện Vũ Quang khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2
EmailPrintAa
22:40 29/07/2021

Sáng ngày 29/7/2021, HĐND huyện Vũ Quang khóa V, tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến đối với 14 báo cáo và 5 tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các phòng ngành liên quan. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của huyện có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 triệu đồng, bằng 77% KH tỉnh giao và bằng 63,24% KH huyện giao; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đã được Trung ương thẩm định, cộng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, sự đồng thuận của nhân dân đến nay Vũ Quang là một trong số các địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh: Cần sớm xây dựng mô hình trồng Na Đài Loan chất lượng cao trên địa bàn huyện; mở rộng quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Ngàn Trươi; hỗ trợ các thủ tục để các doanh nghiệp, cá nhân được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi động xây dựng 2 dự án cây xăng và cửa hàng thương mại tổng hợp xã Đức Lĩnh, 01 siêu thị tổng hợp xã Đức Hương; cần có sự phối hợp với các ngành, địa phương để xử lý những tồn đọng về lĩnh vực đất đai; tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh covid-19...

Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang bế mạc kỳ họp

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và việc thực hiện các nghị quyết. Tập trung thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ đột phá đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra./.

Minh Tân

    Ý kiến bạn đọc