HĐND huyện Vũ Quang tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
EmailPrintAa
16:29 22/07/2019

HĐND huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 851.566 triệu đồng, bằng 34,1% kế hoạch (KH) cả năm, giảm 30,6% so cùng kỳ, trong đó giá trị công nghiệp giảm hơn 63%. Thu ngân sách toàn huyện chỉ đạt 9.630 triệu đồng, bằng 28% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Toàn huyện đã củng cố và hoàn thiện thêm 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 05 của UBND tỉnh, các tiêu chí còn lại hoàn thành từ 65-90% so với quy định, 25 khu dân cư kiểu mẩu đạt từ 4-7 chỉ tiêu, 222 vườn mẩu đã hoàn thành từ 2 - 5 tiêu chí; đề án phát triển đô thị đạt 45% chỉ tiêu kế hoạch. Huyện cũng đã cơ bản hoàn thành 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác kế hoạch tài chính được triển khai đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án được tập trung, công tác tài nguyên môi trường được duy trì. Công tác giáo dục đào tao, y tế, dân số, KHHGĐ, công tác thông tin truyền thông, phong trào văn hóa văn nghệ TDTT được chú trọng, lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, nội vụ, cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trong năm 2019.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế xã hội, nội chính; thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề  của thường trực HĐND huyện và các ban HĐND huyện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8; thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về kinh tế xã hội, quyết toán thu chi ngân sách; thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020; báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về tham gia giám sát và xât dựng chính quyền. Tiến hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và nghe các phòng ban ngành liên quan cũng như đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan. Qua đó làm sáng rõ hơn các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Sau 1 ngày diễn ra nghiêm túc, chất lượng, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Vũ Quang khóa 4 đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng.

Bích Hường

    Ý kiến bạn đọc