HĐND thị xã Hồng Lĩnh: Thông qua 05 nghị quyết trên các lĩnh vực
EmailPrintAa
17:56 25/07/2019

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VI đã thành công tốt đẹp. HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VI

Trong sáu tháng đầu năm 2019, việc phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ. Việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị được quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hồ sơ, thủ tục nên tạo được phong trào lan toả sâu rộng trong Nhân dân. Việc hoàn thiện và xây dựng các tiêu chí xây dựng đô thị loại III được chỉ đạo quyết liệt; 6/6 tiêu chí xây dựng đô thị loại III được nâng cao chất lượng, trong đó 02 tiêu chí đất cây xanh công cộng và số lượng không gian công cộng đô thị hoàn thành kế hoạch đề ra. Lần đầu tiên trong 3 năm, thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ đạt 60% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó có 8/11 khoản thu đạt và vượt kế hoạch. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận tại hội trường với 7 ý kiến phát biểu trực tiếp; các ý kiến thảo luận tại hội trường chất lượng, nghiên cứu sâu. Kỳ họp đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với chất lượng cao, dân chủ; đã có 20 câu hỏi chất vấn, trong đó có 07 câu (03 nhóm nội dung) chất vấn trực tiếp đối với trên các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế… Việc trả lời chất vấn khá thẳng thắn, rõ ràng, đúng trọng tâm.

Hội đồng nhân dân thị xã đã thống nhất 04 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; QP-AN trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, thông qua một số cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế trong Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã về phát triển sản xuất nông nghiệp. Cũng tại kỳ họp HĐND thị xã đã miễn nhiệm 03 Uỷ viên UBND thị xã do nghỉ hưu và chuyển công tác khác; đồng thời, bầu bổ sung 01 Uỷ viên UBND thị xã phụ trách lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc