Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà thông qua Nghị quyết về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
EmailPrintAa
18:41 30/07/2019

Chiều ngày 30/7/2019, HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thạch Hà.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; kết quả lấy ý kiến của cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thạch Hà.

Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Theo đó, huyện Thạch Hà thực hiện việc sắp xếp 15 xã, thị trấn thành 6 đơn vị hành chính mới gồm: Thạch Đỉnh và Thạch Bàn thành xã Đỉnh Bàn; Thạch Thanh và thị trấn Thạch Hà thành thị trấn Thạch Hà; Thạch Tân, Thạch Lâm và Thạch Hương thành xã Tân Lâm Hương; Thạch Vĩnh, Thạch Lưu và Bắc Sơn thành xã Lưu Vĩnh Sơn; Phù Việt, Thạch Tiến và Việt Xuyên thành xã Việt Tiến; Thach Điền và Nam Hương thành xã Nam Điền. Sau sắp xếp huyện Thạch Hà còn 21 xã và 1 thị trấn, giảm 9 xã so với trước đây.

Đã có 98,56% cử tri và 100% đại biểu HĐND 15 xã trong diện sát nhập đồng ý chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Việc sắp xếp 15 đơn vị hành chính cấp xã thành 6 xã, thị trấn giảm 9 đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh giảm bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã góp phần phát huy nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội./.

Hồ Văn Thông - Trưởng ban KTXH HĐND huyện Thạch Hà

    Ý kiến bạn đọc