Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ X
EmailPrintAa
16:49 05/04/2019

Từ ngày 09/3-28/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã triển khai giám sát tại các xã, phường trên địa bàn về tình hình thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Tại các xã, phường, Đoàn giám sát đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dich vụ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi triên khai các nghị quyết.

Kết quả cho thấy nhiều đơn vị đã chủ động ban hành các kế hoạch, quyết định, chương trình hành động và tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp, các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ của thành phố; thu hút, động viên sự vào cuộc của công đồng dân cư. Nhìn chung việc triển khai kết quả thực hiện nội dung Nghị quyết những tháng đầu năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... đã có nhiều đổi mới, chủ động và có kết quả bước đầu, tạo tiền đề thúc đẩy nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bên cạnh những mặt tích cực, qua kiểm tra giám sát đoàn chỉ ra một số tồn tại từ việc triển khai Nghị quyết như công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, khung công tác của một số ít phường, xã còn chung chung, chưa sát thực tế, chưa có sự phân công, phân nhiệm cho tổ công tác và từng cán bộ chuyên môn một cách rõ ràng, thiếu cụ thể. Vai trò của một số thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác, Hội đồng tư vấn hoạt động chưa hiệu quả; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ chuyên môn ở một số phường, xã chưa cao. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ở một số địa phương còn hạn chế, công tác tuyên truyền học tập nghị quyết của HĐND chậm đổi mới.

Kết thúc đợt giám sát, Đoàn cũng đã kiến nghị Cấp ủy, Chính quyền, các phòng, ban đơn vị của Thành phố tiếp tục có sự chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết của HĐND thành phố và ở HĐND cấp mình đã ban hành. Đề xuất sự tăng cường vào cuộc của các đoàn công tác của BTV Thành ủy, của các Ủy viên UBND thành phố được phân công phụ trách địa bàn kịp thời giúp đỡ, giải quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo hiệu quả công việc nói chung và thực hiện Nghị quyết nói riêng.

Tống Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh

    Ý kiến bạn đọc