Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh thống nhất các nội dung chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2019
EmailPrintAa
22:13 14/11/2019

Chiều 14/11, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 - HĐND thị xã khóa VI.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 25 đến 26/12/2019). Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến 16 báo cáo và 4 tờ trình trên các lĩnh vực. Tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ xem xét bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân (UBND) khoá VI; rà soát, cho ý kiến vào một số nội dung chuyên đề tại các nghị quyết HĐND đã ban hành trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, cơ bản các ý kiến thống nhất cao với kế hoạch tổ chức kỳ họp và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp. Để kịp thời chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải đề nghị UBND thị xã, các ngành liên quan chuẩn bị đúng tiến độ, nhất là các tài liệu phục vụ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đồng thời đối với các văn bản trình thẩm tra và trình kỳ họp đề nghị UBND thị xã, các ngành cần nâng cao chất lượng nội dung báo cáo trình kỳ họp.

Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã thống nhất lịch tiếp xúc từ ngày 03/12 đến 07/12/2019.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND thị xã đã đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa HĐND 2 cấp; nghe tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về “Quy định số lượng cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc