Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh: Những hoạt động nổi bật năm 2018
EmailPrintAa
23:56 02/02/2019

Năm 2018, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh của thị xã.

Tiếp nối thành quả, kinh nghiệm của những năm trước, năm 2018, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã, tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện và đạt được kết quả toàn diện, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trong năm, đã xây dựng ban hành trên 149 văn bản, trong đó có 14 nghị quyết, 50 quyết định, kế hoạch, thông báo, 85 báo cáo, tờ trình và một số văn bản liên quan khác để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Các văn bản ban hành kịp thời, có chất lượng, bảo đảm đúng thể thức, quy trình, luật định.

Tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ lần thứ 6, thứ 7, công tác chuẩn bị cho kỳ họp có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND thị xã,  các cơ quan chức năng nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã đã đổi mới cách thức điều hành, trong đó giành 01 ngày cho hoạt động thảo luận tại hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn qua đó giúp đại biểu HĐND phát huy trí tuệ, trách nhiệm quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Nội dung thảo luận đã bám sát thực tiễn, đối với những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm thì tập trung thảo luận, tranh luận làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng và đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa I

Với phương châm “hỏi thẳng, đáp trúng”, năm 2018, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp đã có sự chuyển biến tích cực với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, trong đó Thường trực HĐND thị xã đã gợi ý các nhóm vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm để các đại biểu chất vấn, trả lời chất vấn. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm, hướng giải quyết để đại biểu HĐND tiếp tục giám sát quá trình thực hiện. Công tác phối hợp giữa HĐND và UBND thị xã trong hoạt động chất vấn được thực hiện trên tinh thần tích cực, thiện chí, trách nhiệm. Trong đó, HĐND thị xã đã đảm bảo thực hiện chất vấn đúng vào những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm hoặc những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết HĐND của UBND thị xã và giám sát, đốc thúc thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu, cử tri. Trọng tâm là các vấn đề trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, y tế, giáo dục, đề án xử lý rác thải, cấp đổi, sửa sai chứng minh thư nhân dân, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, giải quyết một số vấn đề tồn đọng trong đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng...

Nhìn chung, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các Kỳ họp HĐND thị xã so với những năm trước đã diễn ra sôi nổi hơn, có chiều sâu, thiết thực và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mang tính thời sự mà đông đảo cử tri địa phương quan tâm, những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra trong năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại 02 kỳ họp của năm 2018, HĐND thị xã đã ban hành 14 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thị xã. Các nghị quyết của HĐND thị xã đều bám sát tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi cao, đặc biệt đã ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức 10 phiên họp giao ban hàng tháng để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xem xét và cho ý kiến về những nội dung, nhiệm vụ phát sinh do UBND thị xã, các ban ngành trình, như cho ý kiến về đầu tư xây dựng cột thu phát sóng truyền hình tại thị xã Kỳ Anh, cho ý kiến về Dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến Khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên cũng là những điểm nhấn của HĐND thị xã trong năm qua. Năm 2018, HĐND thị xã đã tổ chức được 4 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát; nội dung chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các kết luận của Thường trực và Ban Thường vụ Thị uỷ, như: công tác vận động giải phóng mặt bằng tuyến đường Hưng Lợi - Hưng Nhân; vấn đề xử lý vệ sinh môi trường Lò giết mổ tập trung ở phường Sông Trí; tổ chức khảo sát, làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban quản lý các dự án về nội dung các danh mục dự án phê duyệt quyết định đầu tư năm 2018, sử dụng ngân sách năm 2019; giám sát việc cấp đổi chứng minh nhân dân trên địa bàn thị xã...

Ngoài việc khảo sát, giám sát thường xuyên, HĐND thị xã đã tiến hành giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 37,39, 40 - Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021, về “nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018”; “phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018”; “một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng thôn mới trên địa bàn thị xã”; và “kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân thị xã”; “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030”; “công quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn”.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tốt cáo của công dân được HĐND thị xã luôn quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND thị xã và HĐND các xã, phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri (đã tổ chức 30 hội nghị tiếp xúc cử tri, có 3.240 lượt cử tri tham dự, với 378 ý kiến phát biểu). Thường trực HĐND thị xã đã xem xét và chuyển 87 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND thị xã chỉ đạo giải quyết và báo cáo tại kỳ họp theo quy định.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri đã thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế phối hợp; triển khai tốt công tác chuẩn bị, chủ trì, định hướng nội dung ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho cử tri phát biểu ý kiến; các nội dung báo cáo trước hội nghị cử tri ngắn gọn; lãnh đạo UBND và các phòng, ban thuộc UBND thị xã  tiếp thu và trực tiếp giải trình, trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Cùng đó, Thường trực HĐND thị xã đã duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, thường xuyên đôn đốc các cơ quan giải quyết và trả lời công dân đảm bảo đúng thời gian quy định. Thường trực HĐND thị xã đã trực tiếp tham gia 5 cuộc (trong đó đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân thị xã tham dự 02 cuộc), tiếp 13 lượt công dân. Tiếp nhận, xem xét và chuyển 02 đơn thư của công dân liên quan đến đến UBND thị xã để giải quyết theo thẩm quyền. Nội dung chủ yếu của các đơn thư về lĩnh vực đất đai, công tác giải phòng mặt bằng.

Với những nét nổi bật trong hoạt động công tác năm 2018, HĐND thị xã Kỳ Anh đã khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động, đã và đang dần được cụ thể hoá, hứa hẹn thu được những kết quả khả quan, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh. Năm 2019, nhiệm vụ đặt ra cho là rất nặng nề, do đó đòi hỏi HĐND thị xã Kỳ Anh phải cải tiến, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND, tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Trần Xuân Phượng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh

    Ý kiến bạn đọc