Huyện Lộc Hà quyết tâm đạt nông thôn mới trong năm 2021
EmailPrintAa
18:07 27/12/2020

Sáng ngày 27/12/2020, Hội đồng nhân dân(HĐND) huyện Lộc Hà khóa III nhiệm kỳ 2016 -2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 15, nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2021. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Minh Kỳ và đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
HĐND huyện Lộc Hà  khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020 và bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Vượt qua khó khăn do thiên tai lũ lụt, năm 2020, huyện Lộc Hà đã nỗ lực thực hiện cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH, QP-AN. Ước thực hiện cả năm 2020, Lộc Hà có 13/27 chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt kế hoạch.
Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 5,12%, trong đó: nông ngiệp tăng 2,12%,  công nghiệp - xây dựng tăng 4,96%; dịch vụ tăng 7,38%. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 25,17%, công nghiệp – xây dựng 37,04%, khu vực dịch vụ 37,79%.
Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 264.056 triệu đồng, đạt 137,53% so với dự toán tỉnh giao và 102,35% so với dự toán HĐND huyện giao.

Phó chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Vượng khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Lộc Hà khóa III


Trong  xây dựng nông thôn mới, Lộc Hà có 19 Khu dân cư NTM kiểu mẫu cơ bản đạt chuẩn và 259 vườn cơ bản đạt chuẩn theo 5 tiêu chí vườn mẫu. Hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm tham gia chương trình OCOP đợt 1 năm 2020 gửi tỉnh. Phối hợp với Văn phòng NTM tỉnh tổ chức kiểm tra, xét chọn sản phẩm tiềm năng và ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đợt 2 năm 2020.
Ngoài ra, huyện Lộc Hà huy động được 3.000 lượt CB,CC, VC cấp huyện, cấp xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí NTM tiếp tục được cũng cố, bổ sung và hoàn thiện theo hướng nâng cao. Tổng nguồn vốn huy động để xây dựng NTM đạt trên 42 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ đóng góp của nhân dân (như hiến đất, tài sản trên đất và ngày công) và ủng hộ từ con em xa quê.

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Minh Kỳ và đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh


Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; QP-AN được củng cố và tăng cường
Năm 2021, huyện Lộc Hà  đề ra mục tiêu tập trung cao xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; tăng cường xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, tạo đột phá trên các lĩnh vực dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh… Phấn đấu đến cuối năm 2021 có ít nhất 01 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.
Báo cáo tại kỳ họp, huyện Lộc Hà đề ra các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2021 như: Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 9,81%; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 1.200 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 264 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Cường  báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021


Đặc biệt, huyện Lộc Hà đặt mục tiêu năm 2021 hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, có 01 đến 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 03 đến 05 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên.

Bí thư huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Lộc Hà khóa III


Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện  Lộc Hà  khóa XX diễn ra trong 2 ngày (27 – 28/12/2020). Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu cũng đã được nghe các báo cáo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020, dự toán thu chi ngân sách năm 2021 ; Báo cáo của Ban Thường trực UBMT Tổ quốc huyện về công tác giám sát và tham gia xây dựng năm 2021 ; Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo giám sát của các Ban HĐND huyện ; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả hoạt động năm 2020; nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả hoạt động năm 2020; nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ  đến nay...

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc