Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 18 HĐND thị xã Kỳ Anh khóa I
EmailPrintAa
13:01 28/12/2020

Sáng nay (28/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Kỳ Anh khóa I khai mạc kỳ họp thứ 18 với nhiều nội dung quan trọng. Cùng dự có Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga cùng đại biểu Tổ ĐB HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kỳ Anh.
Chủ tọa kỳ họp thứ 18 HĐND thị xã Kỳ Anh khóa I

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, là năm tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hoá lớn của đất nước, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự quyết tâm, vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân nên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 18 HĐND thị xã Kỳ Anh khóa I

Theo đó, năm 2020 đạt và vượt 5/14 chỉ tiêu; 3/14 chỉ tiêu đạt một phần kế hoạch; 6/14 chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND thị xã. Cụ thể: tăng trưởng kinh tế đạt (theo giá SS 2010) -5,99%/+15,72% ,sản lượng lương thực đạt 7.058/ 7.600 tấn KH, giá trị CN -TTCN đạt 466,006 tỷ đồng, TM-DV-DL đạt 4017 tỷ đồng, Nông - Lâm - Ngư nghiệp đạt 466,006 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn: 155/258,6 tỷ đồng KH.

Đối với chương trình nông thôn mới, Thị xã Kỳ Anh đã tổ chức 06 lớp tập huấn về xử lý rác thải và xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành xây dựng 9 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 23 vườn mẫu . Tổng số tiêu chí đạt chuẩn đến hết năm 2020 là 100 tiêu chí , bình quân 20 tiêu chí/xã (dự kiến xã Kỳ Nam đạt chuẩn vào cuối năm 2020). Ngoài ra, thị xã triển khai tốt Chương trình OCOP năm 2020, có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao (Nước mắm Luận Nghiệp) và 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao (Sứa Luận Nghiệp); dự kiến đến cuối năm 2020 có thêm 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao...

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhận diện rõ khó khăn, dự báo sát tình hình, HĐND thi xã Kỳ Anh đã thảo luận, quyết nghị đồng thời đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 sẽ là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 8,14%; tổng sản lượng lương thực: 7.200 tấn; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn: 235,1 tỷ đồng... Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 72%; Tỷ lệ BHYT toàn dân đạt trên 90%; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 4%; Tỷ lệ sinh thô 16,8‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 12,3‰; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao 18%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng cân nặng 10%; 100% trạm y tế xã, phường có Bác sỹ; 90,1% (10/11) trạm y tế xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; Tỷ lệ gia đình văn hóa 87%; xây dựng mới 02 trường học đạt chuẩn quốc gia (THCS Kỳ Thịnh, TH Hưng Trí; 100% đơn vị đạt cơ sở vững mạnh toàn diện, ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH; phấn đấu xã Kỳ Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí trong xây dựng NTM của xã Kỳ Nam, Kỳ Hà, Kỳ Hoa; có thêm ít nhất 03 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 10 vườn mẫu đạt chuẩn.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ thông qua 11 nghị quyết. Ngoài các nghị quyết thường kỳ về: phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN giai đoạn 2021-2025; dự toán ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021... Kỳ họp lần này sẽ ban hành một số Nghị quyết chuyên đề quan trọng như: Nghị quyết về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và dịnh mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025; chủ trương đầu tư một số công trình dự án năm 2021; chính sách hỗ trợ xây dựng tuyến đường văn minh, ngõ phố văn minh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 -29025; sắp xếp kiện toàn các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển các sản phẩm OCOP gắn với tái cấu trúc ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025...

Kỳ họp thứ 18, HĐND thị xã Kỳ Anh  khóa I diễn ra trong 2 ngày (28 – 29/12/2020.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc