Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khoá VI sẽ diễn ra vào cuối tháng 7
EmailPrintAa
10:28 31/05/2019

Sáng 30/5, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã khóa VI.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Khoá VI sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ 23 đến 24/7/2019). Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến vào 19 loại báo cáo và 6 tờ trình trên các lĩnh vực. Ngoài các tờ trình thường lệ, tại kỳ họp này HĐND thị xã sẽ xem xét các tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND khoá VI; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND thị xã về ban hành Quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Tại phiên họp, cơ bản các ý kiến thống nhất cao với dự thảo kế hoạch do Thường trực HĐND thị xã trình bày. Để kịp thời chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải đề nghị UBND thị xã, các ngành liên quan chuẩn bị đúng tiến độ, nhất là các tài liệu phục vụ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đồng thời đối với các văn bản trình thẩm tra và trình kỳ họp đề nghị UBND thị xã, các ngành ngoài đảm bảo tiến độ cần chú ý đến việc nâng cao chất lượng nội dung báo cáo trình kỳ họp. Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã thống nhất lịch tiếp xúc từ ngày 03/7 đến 10/7/2019.

Dịp này, Thường trực HĐND thị xã cũng đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 6; thực hiện chất vấn, nghe giải trình về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các ngành: Xí nghiệp cấp nước, Điện lực Hồng Lĩnh, Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh và nghe tình hình thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2019./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc