Năm 2022 huyện Thạch Hà có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra
EmailPrintAa
18:50 28/12/2022

Sáng nay 28/12/2022, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xem xét nhiều nội dung quan trọng, quyết định, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo

Cùng dự có đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các địa biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn huyện

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Thach Hà

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch dự toán phân bổ ngân sách năm 2023; tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về thu chi ngân sách năm 2023; tờ trình về việc quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Xem xét báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tờ trình thông qua Nghị quyết về hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện năm 2023; tờ trình về việc đề nghị tiếp tục ban hành Nghị quyết hỗ trợ đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thạch Hà; tờ trình thông qua Nghị quyết quy định tạm thời về hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế huyện Thạch Hà năm 2023; Xem xét báo cáo Giám sát: Việc triển khai thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2022 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 và Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện…

Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Thắng khai mạc kỳ họp

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, huyện Thạch Hà đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, có 21/23 chỉ tiêu tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng sản lượng cả năm ước đạt 7.580 tấn, đạt 1023,53% kế hoạch (KH); thu nhập bình quân đầu người 46,3 triệu đồng/người/năm, đạt 101,98% KH; giá trị sản xuất trên trên đơn vị diện tích 85,6 triệu đồng/ha, đạt 100,7% KH; thu ngân sách trên địa bàn 2.009.896 triệu đồng, đạt 195% KH kế hoạch tỉnh giao, đạt 174% kế hoạch HĐND huyện giao.;…văn hóa xã hội đạt những kết quả tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, AN-QP được giữ vững.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2022

Đến nay, huyện Thạch Hà có 2 xã Tân Lâm Hương và Lưu Vĩnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổ chức hiệu quả ra quân “Ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng nông thôn mới”; “Ngày thứ tư chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế”. Triển khai  xây dựng 23 khu dân cư NTM kiểu mẫu, chú trọng thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.. Ban hành từng bước triển khai Đề án “ Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2021 – 2024”. Triển khai thí điểm xây dựng khu dân cư xanh, thông minh ở thôn Khe Giao, xã Ngọc Sơn..

Năm 2023, huyện Thạch Hà đề ra mục tiêu tổng quát: Tập trung phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm tốt công tác quản lý quy hoạch; phát triển CN-TTCN, thương mại dịch vụ và du lịch; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; về quản lý , điều hành ngân sách ,tín dụng đầu tư; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Công tác dạy nghề, việc làm; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội; Củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo đồng thuận xã hội…

Tại kỳ họp (diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/12), HĐND huyện Thạch Hà dự kiến xem xét ban hành 6 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc