Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh
EmailPrintAa
17:08 28/02/2023

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khoá XX đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã”. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện, xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Tại Hội nghị đã có 13 ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, đóng góp nhiều giải pháp hay với các chủ đề thiết thực như: Vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; Hoạt động thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thường lệ HĐND cấp huyện, cấp xã; Hoạt động giám sát, trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện; Chất lượng Hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã; Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, xã huyện Kỳ Anh trong thời gian qua, nhất là đã lựa chon nội dung, để tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Đây là hội nghị có ý nghĩa thiết thực, nhằm làm rõ thực trạng hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Đồng chí mong muốn sau hội nghị này, HĐND các cấp trên địa bàn phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển, đáp ứng với lòng tin, sự mong đợi của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh Trần Thành Nam bế mạc Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Thành Nam đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Thường trực, đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật hoạt động giám sát của HĐND. Đồng thời chỉ ra  một số hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, ban hành các nghị quyết trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, xã trên địa bàn, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26; tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các chính sách của Chính phủ, trước mắt là làm tốt việc lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai sửa đổi. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát theo chương trình hoạt động của HĐND, các Ban HĐND huyện, xã; trước hết, cần tập trung hoàn thành thật tốt kế hoạch giám sát các chuyên đề theo kế hoạch đã xác định trong năm 2023. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị này các đại biểu HĐND huyện và các xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, bảo đảm các điều kiện để các đại biểu tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri một cách đầy đủ, tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa cử tri và các vị đại biểu dân cử. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND, các Tổ đại  biểu HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã theo quy định của luật và cơ chế quan hệ công tác. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; duy trì chế độ chế độ giao ban định kỳ hàng năm.... phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Nguyễn Trần Lâm

    Ý kiến bạn đọc