Nhiều vấn đề về tài nguyên môi trường, quản lý đô thị được giải trình rõ
EmailPrintAa
09:25 24/04/2019

Sáng nay 23/4/2019, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 3,4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019 và thực hiện phiên giải trình của các ngành: Tài nguyên - Môi trường; Quản lí đô thị và Văn hóa thông tin.

Tại phiên họp, sau khi UBND thị xã và các ngành liên quan giải trình kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 7 (quản lí đô thị, tài nguyên - môi trường) và thực hiện kết luận giám sát chuyên đề việc triển khai Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.

Theo đó, trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường, các đại biểu đi sâu làm rõ trách nhiệm và giải pháp để xử lí các nội dung liên quan đến di dời xí nghiệp gạch ngói Trung Đô Hồng Lĩnh ra khỏi địa bàn; di dời các điểm kinh doanh phế liệu trong khu dân cư; quản lí đất công ích và công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980 trở về trước. Lĩnh vực quản lí đô thị, các đại biểu đề nghị làm rõ kết quả chỉnh trang đô thị năm 2019, việc di dời các cột điện nằm trên lòng, lề đường trên địa bàn; công tác đảm bảo trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông… Đồng thời, đi sâu làm rõ trách nhiệm và kết quả cụ thể trong thực hiện kết luận giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải yêu cầu UBND thị xã và các ngành liên quan bám sát các nội dung, khắc phục các hạn chế vướng mắc mà qua giải trình đã chỉ ra, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã hứa trước HĐND, Thường trực HĐND thị xã về lộ trình giải quyết và báo cáo cụ thể tại kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2019. Các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thị xã trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện giám sát kết quả giải quyết của UBND thị xã và có chính kiến cụ thể bằng văn bản, báo cáo HĐND thị xã kịp thời, nhất là các vấn đề tại các địa phương, có địa chỉ./.

Hồng Hạnh - Bảo Phương

    Ý kiến bạn đọc