Thạch Hà tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX
EmailPrintAa
16:38 22/07/2019

HĐND huyện Thạch Hà đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác thu chi ngân sách, vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; Thông qua Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn năm 2019 - 2020” và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của luật.

Sáu tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế xã hội của huyện Thạch Hà đạt được một số kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt; Sản lượng lương thực 45.643,9 tấn, đạt 60,85% kế hoạch, thương mại nông thôn tăng trưởng khá, một số chợ nông thôn được xã hội hóa và đầu tư xây dựng khang trang;  Thu  ngân  sách  trên  địa  bàn  196.239  triệu đồng,  đạt  67%  kế hoạch;  thu hút nguồn vốn đầu tư  phát  triển  hơn  896  tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho các xã vùng bắc Thạch Hà do cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ với tổng kinh phí 459 tỷ đồng được khởi công xây dựng với tiến độ thi công nhanh (đạt khoảng 50% khối lượng);  Xây dựng mới 64,33km đường bê tông, đạt 80,41% KH; 10,37km/20km rãnh thoát nước, đạt 51,85% kế hoạch; Cải tạo 2.750 vườn tạp, xây dựng mới 407 vườn mẫu và 80 khu dân cư mẫu; Tạo việc làm mới 1.680 lao động/3.000 lao động, đạt 56% kế hoạch; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%/67%, đạt 97% kế hoạch. Tuy vậy vẫn còn một số tồn tại hạn chế như; Liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp chưa cao; Công tác chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thiếu quyết liệt. Việc giải quyết các tồn tại trong giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền, cấp giấy CNQSD đất còn chậm. Nguồn lực đầu tư xây dựng NTM tại các xã xây dựng đạt chuẩn năm 2019 gặp khó khăn ….

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, xem xét và thông qua 5 nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH & QP-AN 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết thông qua Đề án “ Xây dựng huyện Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn năm 2019-2020”; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố; Nghị quyết  bầu bổ sung Uỷ viên UBND thành huyện  nhiệm kỳ 2016-2021.

Hồ Văn Thông - Trưởng ban KTXH HĐND huyện Thạch Hà

    Ý kiến bạn đọc