Thị xã Hồng Lĩnh: Bàn các giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
EmailPrintAa
10:24 15/07/2020

Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng dự.

Sáu tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ, đáng chú ý là giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 49% kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 67,1% kế hoạch, tăng 100,8% so với cùng kỳ, thu hút đầu tư mới 6 dự án, tăng 3 dự án so với cùng kỳ, số vốn đăng ký tăng 467% so với cùng kỳ; vụ xuân được mùa, tổng sản lượng lương thực đạt 102,5% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ; công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Thu ngân sách đạt 53,2% kế hoạch.  Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tốt; ngành giáo dục và đào tạo triển khai nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 với nhiều kết quả khả quan. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân có bước phát triển toàn diện, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg kịp thời, đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Kỳ họp thứ 11 xác định trong 6 tháng cuối năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh là: Tập trung xây dựng các kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế, xã hội thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mới, đôn đốc các nhà đầu tư đã được phê duyệt chủ trương triển khai dự án theo cam kết; rà soát lại các sản phẩm ưu tiên, sản phẩm chủ lực; các chương trình, kế hoạch, đề án trọng tâm trong phát triển CN - TTCN, thương mại - dịch vụ chưa thực hiện được để có giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tập trung triển khai sản xuất vụ mùa và trồng cây vụ đông năm 2020-2021; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội… Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã thông qua 3 nghị quyết trên các lĩnh vực./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc