Thị xã Hồng Lĩnh: Ban hành 06 Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề
EmailPrintAa
15:01 29/01/2021

Sáng ngày 29/01/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp thứ 15 - HĐND thị xã khóa VI (kỳ họp chuyên đề). Với sự thống nhất cao kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết trên các lĩnh vực. Cùng dự kỳ họp đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; lãnh đạo các phòng, ngành liên quan và Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, Nam Hồng.

Tại kỳ họp, trên cơ sở các tờ trình của UBND thị xã, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã, đã có 10 lượt ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu HĐND thị xã xoay quanh chủ yếu 03 nội dung mà UBND thị xã trình về danh mục đầu tư các dự án hai năm 2021, 2022, cơ chế hỗ trợ phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh và việc UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã bãi bỏ quyết định trái pháp luật và thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long phát biểu tại Kỳ họp

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng tiếp thu, giải trình một số vấn đề tại Kỳ họp

Với 25/25 đại biểu có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán thành, Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng được thông qua với 6 nội dung hỗ trợ về giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất văn hóa và hỗ trợ duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông, mương thoát nước do hai phường quản lý cũng như cơ chế về tiền đất ngân sách thị xã được hưởng để lại cho hai phường. Đáng chú ý là HĐND thị xã đã thống nhất hỗ trợ thêm 25.000 đồng/m 2 đối với các tuyến đường chỉnh trang, nâng cấp kết cấu áo đường (thảm nhựa) ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Điều 7 Nghị quyết số 97/2020/NQ - HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã; hỗ trợ thêm 20% giá trị quyết toán đối với nhà văn hóa xây mới, nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục phụ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 97/2020/NQ - HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã; hỗ trợ 50% giá trị quyết toán đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị thiết chế nhà văn hóa, thiết chế thể thao, nhưng giá trị hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/gói thầu/nhà văn hóa; Hỗ trợ đối với các tuyến đường chỉnh trang, nâng cấp kết cấu áo đường (thảm nhựa) các tuyến đường đảm bảo điều kiện: Đối với ngách có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3m, nền đường tối thiểu 4m, có rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu về thoát nước; Ngõ phố có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, nền đường tối thiểu 4,5m, có mương thoát nước đảm bảo quy chuẩn... Các cơ chế sẽ tạo điều kiện đồng hành cùng các địa phương đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh chúc mừng ông Đào Minh Sơn - Trưởng phòng Nội vụ được HĐND bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa VI

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã thông qua các nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, thông qua danh mục các dự án đầu tư các năm 2021,2022; phần bổ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu ngân sách tỉnh phân bổ về xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền và bãi bỏ quyết định của UBND thị xã trái pháp luật và trái thẩm quyền. Đồng thời, kỳ họp đã bầu bổ sung ông Đào Minh Sơn - Trưởng phòng Nội vụ giữ chức vụ Ủy viên UBND thị xã khóa VI./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc