Thị xã Hồng Lĩnh: Giám sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Kho bạc nhà nước
EmailPrintAa
20:52 24/09/2019

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, từ ngày 10/8 đến ngày 24/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành giám sát chuyên đề tình hình chấp hành pháp luật về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Kho bạc nhà nước (KBNN) thị xã Hồng Lĩnh.

Báo cáo đánh giá cho thấy, Kho bạc nhà nước Hồng Lĩnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về cải cách hành chính và đưa ra nhiều biện pháp để cải cách TTHC. Do đó, các thể chế, chính sách, TTHC thuộc lĩnh vực KBNN ngày càng được hoàn thiện, đơn giản, rút gọn cả về số lượng và thời gian. Tại KBNN hiện giao dịch 22 thủ tục hành chính, giảm 06 thủ tục so với trước đây. Nhìn chung, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Kho bạc nhà nước thị xã Hồng Lĩnh cơ bản theo đúng quy định pháp luật về TTHC; chất lượng giải quyết TTHC đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường trách nhiệm giải trình trong thực hiện TTHC, tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Kho bạc đã tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình ISO, phần mềm quản lý theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC. Đồng thời, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC.

Thường trực HĐND thị xã làm việc với KBNN thị xã về tình hình cải cách TTHC

Qua giám sát, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã đã chỉ ra một số vướng mắc, hạn chế như: một số giao dịch viên chưa tận tình, chu đáo trong giao dịch; một số lĩnh vực, đơn vị đã áp dụng dịch vụ công nhưng vẫn đang còn phải đi lại nhiều, những hồ sơ đã nộp qua dịch vụ công vẫn phải đến kho bạc trực tiếp nộp hồ sơ; hệ thống giao dịch một số thời điểm bị nghẽn đã ảnh hưởng đến việc thanh toán của nhiều đơn vị; việc thanh toán kinh phí cho các dự án, công trình thực hiện chỉnh trang đô thị có lúc có thời điểm còn bất cập nên dẫn đến việc giải ngân theo Nghị quyết của HĐND thị xã cho các phường, xã chưa kịp thời…

Qua đó, Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã, ngành tài chính tiếp tục quan tâm tập huấn, hướng dẫn để nâng cao trình độ về quản lý tài chính, kế toán; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách. Chỉ đạo các đơn vị còn lại thực hiện đăng ký và cài đặt chương trình, phấn đấu đến tháng 10/2019, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thực hiện dịch vụ công trực tuyến KBNN. Đồng thời, đề nghị Kho bạc nhà nước Hồng Lĩnh tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành Kho bạc trong quá trình quản lý nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn, trong đó chú trọng vào một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến cơ chế quản lý thanh toán vốn đầu tư công; thường xuyên và kịp thời thông tin tuyên truyền đến chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu; tạo điều kiện giải ngân nhanh chóng và tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải ngân thanh toán; chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp quản lý chặt chẽ; phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan nhất là phòng tài chính kế hoạch trong công tác quản lý nguồn vốn đầu tư theo quy định của pháp luật. Quan tâm nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử để giao dịch được đảm bảo thông suốt nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị. Đồng thời, tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch qua hệ thống dịch vụ hành chính công của KBNN...

Kết quả giám sát sẽ được trình ra kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND thị xã./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc