Thị xã Hồng Lĩnh: HĐND họp chuyên đề, thông qua 02 nghị quyết trên lĩnh vực tài chính - ngân sách
EmailPrintAa
07:53 03/06/2022

Sáng ngày 02/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp thị xã được hưởng năm 2021.

Các nội dung kỳ họp lần này rất quan trọng, tháo gỡ những khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách cấp thị xã và cấp phường xã năm 2021 và điều chỉnh dự toán chi ngân sách thị xã do có nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chưa sử dụng. Theo đó, trên cơ sở tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thị xã trình, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại kỳ họp cơ bản đồng tình, nhất trí cao. Các ý kiến cũng yêu cầu UBND thị xã giải trình rõ các vướng mắc, nguyên nhân vì sao 13 công trình, dự án trong năm 2021 đã được phân bổ nhưng đến nay chưa giải ngân được và cam kết các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Với sự thống nhất cao, HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết, gồm: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách cấp thị xã và cấp phường, xã năm 2021 chuyển sang năm 2022 và Phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp thị xã được hưởng năm 2021./.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc