Thị xã Hồng Lĩnh sẽ nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp (giai đoạn 1)
EmailPrintAa
16:51 31/10/2022

Sáng 31/10/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để bàn bố trí vốn từ nguồn ngân sách thị xã cho công trình đường Nguyễn Thiếp (giai đoạn 1). Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thăng Long và Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Quang Vinh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã thống nhất: đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã Hồng Lĩnh; nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thiếp thuộc danh mục các công trình dự án cần được đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 3, góp phần xây dựng xã Thuận Lộc trở thành phường. Đây cũng là nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và cử tri thị xã Hồng Lĩnh đã kiến nghị.

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND thị xã có mặt đã đều thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết bố trí ngân sách thị xã đối ứng cho công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1).

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh, nghị quyết được HĐND thị xã thông qua tại Kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị, xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, làm tiền đề xây dựng và phát triển thị xã Hồng Lĩnh. Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND sớm triển khai thực hiện nghị quyết, hoàn thiện các hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cân đối các nguồn lực để bố trí vốn cho công trình khi được phê duyệt.

Hồng Hạnh

    Ý kiến bạn đọc