Thường trực HĐND huyện Thạch Hà hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7
EmailPrintAa
10:18 31/05/2019

Sáng 29/5/2019, Thường trực HĐND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX.

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Thạch Hà khoá XIX dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 15 đến 16/7/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các tờ trình, đề án: thông qua Đề án xây dựng huyện nông thôn mới huyện Thạch Hà; tờ trình về ban hành một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế huyện Thạch Hà giai đoạn 2019 - 2021...

Theo dự kiến, kỳ họp thông qua 6 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng huyện NTM giai đoạn 2020; Nghị quyết thông qua Đề án về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế huyện Thạch Hà giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện...

Công tác TXCT bắt đầu từ ngày 20/6 - 30/6 /2019, tổ chức tại 9 điểm, trong đó có 4 điểm phối hợp TXCT gữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện; Sau tiếp xúc cử tri các tổ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND huyện để tổng hợp trình kỳ họp và chỉ đạo giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Thắng yêu cầu: Chu đáo trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp; UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành hoàn thành các báo cáo gửi về Thường trực và các Ban HĐND đúng thời gian; các Ban HĐND chủ động làm việc với các phòng, ngành để thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; Văn phòng HĐND &UBND huyện triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; Trung tâm VHTT làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, bảo đảm thành công cho kỳ họp.

Hồ Văn Thông - Trưởng ban KTXH HĐND huyện Thạch Hà

    Ý kiến bạn đọc