Vũ Quang: “Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các xã, thị trấn”
EmailPrintAa
21:45 26/03/2019

Vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn với chủ đề “Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các xã, thị trấn”. Các đồng chí Phạm Hữu Bình - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Ngọc Tạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực, các Ban HĐND huyện; Thường trực và các Ban của HĐND các xã, thị trấn.

Thời gian qua Thường trực  HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức các kỳ họp HĐND đúng theo luật định. Chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng thời gian; cách thức tổ chức và tiến hành kỳ họp HĐND được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Chương trình kỳ họp được sắp xếp hợp lý, công tác điều hành kỳ họp linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND có chất lượng, các nghị quyết đề ra đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; một số xã tổ chức truyền thanh trực tiếp về kỳ họp được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức kỳ họp thường kỳ của HĐND các xã thị trấn còn có những khó khăn, hạn chế đáng quan tâm đó là: Chất lượng các nội dung trình kỳ họp nhìn chung còn thấp, ở nhiều xã, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND chưa được quan tâm đúng mức, thời gian tổ chức kỳ họp thường chỉ một buổi, chủ yếu thông qua các báo cáo, thời gian dành thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND không được nhiều; hoạt động giám sát của HĐND xã chưa được tiến hành thường xuyên, có lúc, có nơi còn lúng túng về phương pháp nên đã ảnh hưởng đến chất lượng giám sát; báo cáo thẩm tra còn mang tính hình thức, tính phản biện chưa cao; công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri tham dự buổi tiếp xúc nhiều nơi chưa bảo đảm theo yêu cầu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, chủ yếu nêu lên một số tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong tổ chức các kỳ họp thường kỳ tại địa phương mình. Qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp để thường trực HĐND huyện có định hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện Phạm Hữu Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu HĐND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, trong đó đặc biệt quan tâm hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề; nâng cao chất lượng thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, triển khai tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật; việc xây dựng và ban hành Nghị quyết phải đảm bảo quy định tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương;các ban của HĐND cấp xã, thị trấn cần nâng cao trách nhiệm, khẳng định được vai trò, vị trí nhất là trong hoạt động thẩm tra và giám sát.

Minh Tân

    Ý kiến bạn đọc