Vũ Quang thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
EmailPrintAa
19:01 31/07/2019

Sáng ngày 31/7/2019, HĐND huyện Vũ Quang đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo và Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vũ Quang.

Toàn cảnh kỳ họp

Huyện Vũ Quang thực hiện việc xếp đối với 4/12 xã, thị trấn gồm xã Hương Quang với xã Hương Thọ thành xã Quang Thọ; xã Hương Điền với xã Sơn Thọ thành xã Thọ Điền. Sau khi sắp xếp huyện Vũ Quang sẽ giảm từ 12 đơn vị hành chính xuống còn 10 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thuận lợi cho sinh hoạt của người dân và công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Quá trình thực hiện đúng quy trình, dân chủ, đúng pháp luật, được Nhân dân đồng thuận cao. Kết quả, lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính tại 4 đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập đạt trên 80%, trong đó xã Hương Thọ đạt 95,44%, xã Sơn Thọ 89,75%, xã Hương Điền 83,47% và xã Hương Quang 8,46%. Về điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Minh để sắp xếp đơn vị hành chính Hương Quang với Hương Thọ đạt 71,57%.

Với tinh thần trách nhiệm các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vũ Quang.

Minh Tân

    Ý kiến bạn đọc