Vũ Quang: Tổ chức hội nghị giao ban quý III giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
EmailPrintAa
17:24 13/08/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã 7 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trong quý 3 năm 2019 và trao đổi, thảo luận về chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND xã, thị trấn”. Qua báo cáo cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2019, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND huyện, xã đã thực hiện tương đối tốt các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra; hoạt động giữa hai kỳ họp được triển khai liên tục, có hiệu quả; đã tổ chức được  trên 27 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, chất lượng và hiệu quả các cuộc giám sát, khảo sát ngày càng được nâng cao. Thường trực HĐND huyện tổ chức 4 phiên họp thường kỳ gắn làm việc với UBND huyện, các phòng, ngành liên quan về các nội dung như: tình hình triển khai thực hiện các bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Sơn Thọ và xã Đức Bồng; việc giải quyết dứt điểm vấn đề sẻ phát, lấn chiếm đất rừng tại Tiểu khu 159, 160 tại xã Hương Thọ; tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm; làm việc với Toà án nhân dân huyện về khiếu nại của công dân trong việc tiếp nhận đơn khởi kiện dân sự...

Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Phạm Ngọc Tạo phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe các đại biểu HĐND cấp xã phát biểu về những tồn tại, khó khăn và trao đổi một số kinh nghiệm trong thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; kinh nghiệm trong việc tổ chức giám sát chuyên đề; theo dõi việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Phạm Ngọc Tạo ghi nhận những kết quả đạt được của HĐND các cấp, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND các xã tiếp thu ý kiến; tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác giám sát đặc biệt là giám sát chuyên đề và thẩm tra các báo cáo, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của HĐND cấp xã.

Như Quỳnh - Phó ban KTXH huyện Vũ Quang

    Ý kiến bạn đọc