Đại hội Chi bộ Phòng Công tác HĐND tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022
EmailPrintAa
21:16 13/03/2020

Chiều 13/3, Chi bộ phòng Công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) thuộc Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022.

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền; các đồng chí Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ

Chi bộ Phòng Công tác HĐND được thành lập theo Quyết định 01-QĐ/ĐU ngày 22/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sau khi thực hiện việc hợp nhập 3 Văn phòng. Hiện tại, Chi bộ có 17 đảng viên; trong đó có 8 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, được  phân công sinh hoạt tại Chi bộ.

Bí thư Chi bộ phòng Công tác HĐND Trần Đình Tuấn khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Đảng viên Lê Ngọc Hà trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020

Đảng viên Trương Thị Liên: Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ

Chi bộ đã lãnh đạo công tác tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 9 kỳ họp, 36 phiên họp, phiên giải trình; hoàn thiện và ban hành 107 nghị quyết của HĐND tỉnh. Lãnh đạo tham mưu các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng trình các kỳ họp HĐND tỉnh và các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp. Lãnh đạo tham mưu và phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức tốt 16 cuộc giám sát chuyên đề và trên 440 cuộc khảo sát, làm việc với các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu tổ chức 6 đợt tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận và xử lý trên 287 đơn thư…

Đảng viên Đặng Thị Quỳnh: Nâng cao chất lượng đảng viên là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng

Đảng viên Nguyễn Việt Dũng: Chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ cũng đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chi bộ lãnh đạo đơn vị  thường xuyên, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội , Đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề.

Phó Ban Pháp chế, Đảng viên Nguyễn Thị Nhuần: Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên không thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tự phê bình và phê bình

Định hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Phòng Công tác HĐND tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong trong tình hình và nhiệm vụ mới; lãnh đạo xây dựng phòng chuyên môn vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Chi bộ cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu mà đại hội đã đặt ra; đồng thời quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển cán bộ, đảng viên

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị  trình đại hội. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, bổ sung thêm một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời bổ sung thêm một số nội dung về: phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động chuyên môn; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu của mỗi cán bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ trên các lĩnh vực; quan tâm công tác đào tạo và phát triển cán bộ, đảng viên; quan tâm chỉ đạo phát động các hoạt động, phong trào thi đua theo hướng thiết thực; tiếp tục cải tiến, đổi mới việc ứng dụng CNTT trong việc tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Đình Tuấn - Trưởng phòng Công tác HĐND được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đồng thời, biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Chi bộ phòng Công tác Hội đồng nhân dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc