Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
EmailPrintAa
16:36 01/07/2019

Sáng ngày 01/7, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tổ chức “ Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; Sơ kết 03 năm thực hiện chị thị 05-CT/TW của bộ chính trị, quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII . Cùng tham dự có đồng chí Lê Minh Đạo - TUV, Chánh Văn phòng, Bí Thư Đảng ủyVăn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
Đồng chí Lê Minh Đạo – TUV, Chánh Văn phòng, Bí Thư Đảng  ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo báo cáo các nội dung về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; Quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XII và NQ 35, CT 32 của BCH TW Đảng và sơ kết 03 năm thực hiện chị thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị : Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tiến độ thời gian quy định. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Ban Chấp hành Đảng bộ, các nội dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW luôn được đề cập đến, trên tinh thần lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng.

Đồng chí Dương Kim Nga –- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy, Giám  đốc Trung tâm Thông tin -  Công báo - Tin học   báo cáo các nội dung Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII.

Về việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề : Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  “Xây dựng phong cách tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;  “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội của Đảng: thực hiện việc hợp nhất 03 Văn phòng: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sáp nhập 02 Trung tâm: Trung tâm Thông tin, HĐND tỉnh và Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh thành Trung tâm Thông tin Tin học theo đề án. Trong thời gian qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổng hợp, tham mưu, phục vụ tốt cho các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu ban hành chương trình công tác; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, tham mưu xử lý kịp thời các văn bản đi và đến nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo luật định của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,..

Đồng chí Lê Nguyễn Nguyên Cao -– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng  Hành chính - Tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XII và NQ 35, CT 32 của BCH TW Đảng và sơ kết 03 năm thực hiện chị thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến: hàng năm, Đảng bộ Văn phòng tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 85% cán bộ, đảng viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 100% tập thể lao động tiên tiến, nhiều đảng viên trong đảng bộ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, có nhiều đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2018 có 01 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương. Tại hội nghị này đã tuyên dương 03 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Minh Đạo – TUV, Chánh Văn phòng, Bí Thư Đảng  ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh  Lê Minh Đạo ghi nhận những hoạt động của các  chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các bộ tổ chức sinh hoạt  và tiếp tục triển khai các nội dung của các chỉ thị, nghị quyết đã được phổ biến. Đặc biệt tiếp tục quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XII và NQ 35, CT 32 của BCH TW Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW của Bộ chính trị  về học tập làm theo Bác.

Ngoài ra, đồng chí Chánh văn phòng Lê Minh Đạo yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn như: các đồng chí chuyên viên các phòng khối UB phối hợp chặt chẽ với các đồng chí chuyên viên phòng Công tác Hội đồng để nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu, bác cáo chuẩn bị tài liệu cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII trong tuần tháng 7./.

Tại hội nghị này đã tuyên dương 03 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thái Quang

    Ý kiến bạn đọc