Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH sinh hoạt chuyên đề năm 2020
EmailPrintAa
17:02 19/08/2020

Chiều 19/8, Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, TUV, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Nguyễn Nguyên Cao, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Văn phòng; đại diện BCH Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Phát biểu đề dẫn sinh hoạt, đồng chí Phạm Nghĩa, Bí thư Chi bộ khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng ta về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là rất cần thiết nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Nghĩa, Bí thư Chi bộ phát biểu đề dẫn sinh hoạt

Tiếp đó, Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH đã trình chiếu “Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc” của Truyền hình Nhân Dân và nghe các tham luận của đảng viên về việc áp dụng tư tưởng của Bác trong sinh hoạt. Các tham luận đều nhấn mạnh về: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại Chi bộ; một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đảng viên tại Chi bộ và phát huy đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Phòng Công tác ĐBQH.

Đồng chí Trương Quang Đức, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tóm lược chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Thuý An tham luận về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại Chi bộ

Đồng chí Trần Hữu Quý tham luận về : Phát huy đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Phòng Công tác ĐBQH

Đồng chí Trần Thị Nhung tham luận về:Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đảng viên tại Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020; nội dung sinh hoạt bám sát hướng dẫn cấp trên, gắn chặt thực tiễn sinh động tại đơn vị và có nhiều sáng kiến, đề xuất trong việc học tập và làm theo Bác. Buổi sinh hoạt đã góp phần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Thường trực Đảng uỷ Văn phòn g Lê Nguyễn Nguyên Cao : Cần tiếp tục t ăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng thời, gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, TUV, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH phát huy kết quả công tác Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò, vị thế trong lãnh đạo, chỉ đạo tại đơn vị; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề và từng bước nhân rộng thông qua việc phối hợp với các chi bộ khác./.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc