Đại hội lần thứ III, Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh
EmailPrintAa
11:42 24/07/2019

Sáng 24/7/2019, Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo đại hội.

Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Phạm Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan và Thường trực Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Luật gia Văn phòng đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các công tác trọng tâm, cơ bản của Hội; tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý, xây dựng pháp luật, tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giám sát thi hành pháp luật; các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động chính trị pháp lý theo điều lệ Hội và quy định pháp luật.

Chi hội phó Chi hội Luật gia Văn phòng Nguyễn Việt Dũng báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024

Theo đó, về công tác tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý và xây dựng pháp luật; trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tích cực tham gia góp ý xây dựng và tổng hợp ý kiến các ngành, các cấp giúp Đoàn ĐBQH, HĐND và các đại biểu tham gia ý kiến tại các diễn đàn họp Quốc hội và HĐND tỉnh về các văn bản luật có liên quan đến các quy định của Hiến pháp 2013. Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; nhiệm kỳ qua, chi hội đã chủ động và phối hợp với lãnh đạo cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; định kỳ hàng quý, kịp thời tổ chức phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, hội viên trong cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND  tỉnh. Tích cực tham gia công tác giám sát thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, đã tham mưu, phục vụ 14 cuộc giám sát chuyên đề, 137 cuộc giám sát thường xuyên, qua đó  các quy phạm pháp luật đến với cán bộ công chức, viên chức và cộng đồng dân cư một cách cụ thể, dễ hiểu từ đó nhận thức, hiểu biết về pháp luật  được nâng lên, tạo sự chuyển biến cơ bản về ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong  các tầng lớp xã hội.

Hội viên Nguyễn Văn An...

...hội viên Trương Quang Đức...

..và hội viên Nguyễn Đình Tuấn tham luận tại đại hội

Bên cạnh đó, Chi hội đã tích cực xây dựng và phát triển Chi hội; nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tích cực trong việc xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật vào cuộc sống.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Đại hội

Thảo luận tại Đại hội, các hội viên đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội như: Tích cực tham gia, tham mưu các công việc liên quan đến hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao năng lực trong việc nghiên cứu các luật, bộ luật mới ban hành; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực phát triển hội viên; tiến hành phản biện các chính sách đã ban hành…

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lê Hoàn phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lê Hoàn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi hội Luật gia Văn phòng trong nhiệm kỳ vừa qua và thông tin thêm về một số hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, Trung ương. Đồng thời, các đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Chi hội cần phân công, lựa chọn thành lập các nhóm chuyên đề về các lĩnh vực như: xây dựng, phổ biến, tư vấn pháp luật; giám sát, phản biện gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng hội viên. Mỗi hội viên Chi hội không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao hiểu biết về pháp luật. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội. Xây dựng hoạt động Chi hội từng quý, từng năm để đóng góp ngày càng nhiều vào hoạt động của cơ quan cũng như của Hội Luật gia tỉnh, Trung ương.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi hội mới

Cũng tại đại hội, Chi hội đã bầu Ban chấp hành hội Luật gia khóa III nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc