Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và chuyên môn năm 2019
EmailPrintAa
12:30 11/01/2020

Sáng 11/01/2020, Đảng ủy và cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và đoàn thể năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.
Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lê Minh Đạo và Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đặng Quốc Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Đảng Đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh.

Về công tác xây dựng Đảng , công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm và chú trọng; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và đoàn thể năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Trong năm 2019 đã làm thủ tục tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng cho 07 đảng viên, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 06 đảng viên; cử 03 đảng viên tham gia học tập chương trình đảng viên mới do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 05 đảng viên. 100% đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú theo đúng quy định. 10/10 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 5 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Mạnh Cường - Chi bộ Nông lâm, nông nghiệp: tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các Chi bộ

Về công tác chuyên môn , trong năm Văn phòng đã tham mưu xây dựng chương trình công tác năm; chương trình khung kế hoạch, báo cáo hàng tháng, quý, năm của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Năm 2019, đã tiếp nhận, tham mưu xử lý 46.019 văn bản đến, thẩm tra, soát xét tham mưu ban hành 16.330 văn bản đi.

Đồng chí Lê Ngọc Hà - Chi bộ phòng Công tác hội đồng: cần có quy chế phối hợp giữa các bộ phận, phòng chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động

Đã tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; phối hợp xây dựng, thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh ban hành và đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Triển khai thưc hiện tốt các quy định, quy trình tiếp nhận và trả kết quả TTHC của người dân, tổ chức qua Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tiếp nhận và theo dõi  xử lý hồ sơ các dự án đầu tư…

Đồng chí Trần Nguyễn Huỳnh - Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển đầu tư: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, của chi bộ đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng

Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên; phối hợp với chuyên môn phát động 100% đoàn viên, CBCCVC tham gia phong trào thi đua gắn với cải cách hành chính; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thành niên; động viên các hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Trần Hữu Quý - Chi bộ phòng Công tác Quốc hội: đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 có 13 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 113 cá nhân lao động tiên tiến; Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng hai cho 01 cá nhân, Huân chương lao động hạng ba cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 cá nhân; 04 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 03 đơn vị và 18 cá nhân được bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh…

Đồng chí Đặng Thế Anh - Bí thư Chi đoàn: đề nghị Ban Thi đua khen thưởng trong quá trình xem xét các danh hiệu thị đua của các cán bộ, Đảng viên cần có sự tham gia của các đoàn thể để đánh giá sát đúng.

Năm 2020, Văn phòng xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Hoàn thành 100% Chương trình kế hoạch năm 2020 được Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giao; Đảng bộ “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% chi bộ: “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có trên 20% chi bộ “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp từ 01- 02 đảng viên mới. Các phòng, ban, đơn vị trong toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% cán bộ, công chức, lao động đạt danh hiệu: “Lao động tiên tiến”; trên 30% đơn vị đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”. Các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ có nhiều nội dung, chương trình hoạt động phong phú, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Dương Kim Nga, Chi bộ Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học: đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tại hội trường họp trực tuyến

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Hương phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với những đánh giá kết quả đạt được, đồng thời nêu ra một số ý kiến như: tăng cường phát huy tính chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc của mỗi đảng viên, cán bộ Văn phòng; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các chi bộ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, của chi bộ đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; cần có quy chế phối hợp giữa các bộ phận, phòng chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Hương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong năm qua, đặc biệt là công tác tham mưu, phục vụ, thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác trong năm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020; tiếp tục nâng cao sinh hoạt Chi bộ, đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên đề; kịp thời phát hiện, nêu gương điển hình trong việc học tập, làm theo Bác; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Huân chương lao động hạng Ba cho 02 đồng chí

Trao thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể lao động xuất sắc; 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Lê Trang - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc