Phấn đấu hoàn thành 100% Chương trình kế hoạch năm 2021 do Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giao
EmailPrintAa
13:59 27/12/2020

Đó là một trong những mục tiêu chủ yếu phấn đấu của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong năm 2021 được đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và đoàn thể năm 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 diễn ra vào chiều ngày 26/12/2020.

Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lê Minh Đạo và Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Phạm Xuân Phú chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo: Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND; các Ban HĐND tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh.

Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lê Minh Đạo.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Phạm Xuân Phú trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn và Đoàn thể năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm và chú trọng; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020; xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch học tập, làm theo gắn với chủ đề học tập Bác năm 2020 của tỉnh; tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo theo yêu cầu của cấp trên; lựa chọn, xây dựng bồi dưỡng và tuyên dương gương tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 04 tập thể và 03 cá nhân. Năm 2020, Văn phòng có 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 71 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 10/10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 chi bộ suy tôn tiêu biểu).

Đồng chí Trương Quang Đức - Chi bộ phòng Công tác đại biểu Quốc hội : S ớm hoàn thiện tổ chức, bộ máy, các nội quy, quy chế, nhất là kiện toàn công tác Đảng, đoàn thể, chuyên môn để sớm đi vào vận hành hoạt động đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Lê Minh Sang - Chi bộ phòng Văn hóa - Xã hội: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sâm - Chi bộ phòng Công tác hội đồng: tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện tham mưu, phục vụ trên các lĩnh vực.

Về công tác chuyên môn, trong năm Văn phòng đã tham mưu xây dựng chương trình công tác năm; chương trình khung kế hoạch, báo cáo hàng tháng, quý, năm của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Năm 2020, Văn phòng đã tiếp nhận, tham mưu xử lý 55.628 văn bản đến, thẩm tra, soát xét tham mưu ban hành 20.700 văn bản đi.

Đồng chí Dương Kim Nga - Chi bộ Trung tâm Thông tin, Công báo, Tin học: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Đặng Thế Anh - Bí thư Chi Đoàn Văn phòng: Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, nhất là việc kêu gọi, kết nối với các tổ chức, cá nhân để chung tay cùng Chi đoàn thực hiện tốt các phong trào thu đua của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trương Thị Liên - Trưởng ban Nữ công Văn phòng: Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan để phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam

Đồng chí Trần Mạnh Cường - Chi bộ phòng Nông nghiệp Dân tộc: Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ cơ sở, thông qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung, yêu cầu cụ thể

Đã tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; phối hợp xây dựng, thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh ban hành và đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Triển khai thưc hiện tốt các quy định, quy trình tiếp nhận và trả kết quả TTHC của người dân, tổ chức qua Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tiếp nhận và theo dõi  xử lý hồ sơ các dự án đầu tư…

Đồng chí Đặng Quốc Vinh - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Đánh giá cao sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ.

Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên; phối hợp với chuyên môn phát động 100% đoàn viên, CBCCVC tham gia phong trào thi đua gắn với cải cách hành chính; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thành niên, là đơn vị vững mạnh, xuất sắc trong khối; tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt chuyên đề, duy trì tốt mô hình em nuôi của Đoàn. Động viên các hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Chi hội Luật gia đã tham gia góp ý 19 dự án luật; tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Luật, kết nạp và trao thẻ cho 07 Hội viên mới…

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả đạt được, năm 2020, Văn phòng có 10/13 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3/13 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 119 lao động tiên tiến, 13 tập thể lao động tiên tiến, 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh tặng chứng nhận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 cho tập thể Văn phòng; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 đơn vị; Bằng khen cho 03 đơn vị và 18 cá nhân…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% Chương trình kế hoạch năm 2021 được Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giao; Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có trên 20% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 01- 02 đảng viên mới; các phòng, ban, đơn vị trong toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% cán bộ, công chức, lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trên 15% được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; trên 30% đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với những đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số ý kiến như: sớm hoàn thiện tổ chức, bộ máy, các nội quy, quy chế, nhất là kiện toàn công tác Đảng, đoàn thể, chuyên môn để sớm đi vào vận hành hoạt động; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; thực hiện tốt, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND; xem xét thành lập Quỹ khuyến học để động viên con em Văn phòng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trong các cuộc sinh hoạt chi bộ; nghiên cứu đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng năm của Chi đoàn…

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong năm 2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao huân chương lao động Hạng Ba cho ông Lê Minh Đạo - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 04 cá nhân

Trao tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 03 tập thể và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể, 18 cá nhân

Thời gian tới, đề nghị: Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các BCH Đảng bộ, các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị sau khi thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; xây dựng, ban hành quy chế làm việc của các BCH Đảng bộ sau khi thành lập để triển khai thực hiện; thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt Đảng ủy, Đảng bộ và các chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tiếp tục phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cho ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định…

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Lê Minh Đạo đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Xuân Huề - Bí thư chi bộ Phòng Quản trị tài vụ

Nhóm PV

    Ý kiến bạn đọc