TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kế hoạch : 02/KH-HĐND
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 02/KH-HĐND
Trích yếu Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019
Ngày ban hành 29/01/2019 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Huy Hùng Chức vụ Trưởng ban
Cơ quan ban hành
Đính kèm