Quốc hội tiếp tục thảo luận các Dự án Luật và Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
EmailPrintAa
20:19 23/05/2020

Sáng 23/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiếp tục nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án Luật và tiến hành thảo luận trực tuyến các nội dung liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp

Tại phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình dự án Luật Cư trú (sửa đổi), trong đó nêu rõ, việc xây dựng Luật nhằm bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý cư trú và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 7 chương, 43 Điều (tăng một chương III - Nơi cư trú) và tăng một Điều so với Luật Cư trú hiện hành; trong đó, bổ sung 12 Điều, bỏ 8 Điều, chỉnh lý 24 Điều, trong đó có 2 nhóm chính sách. Một là, nhóm chính sách về bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cở sở dữ liệu về cư trú. Hai là, nhóm chính sách về quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Cư trú để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt khi ban hành Hiến pháp 2013 về quyền tự do cư trú của công dân, tạo hành lang pháp lý bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân.

Quốc hội tiếp tục nghe, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác .

Dự thảo Nghị quyết quy định cho phép thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo hướng xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền địa phương (thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, phường).

Phó Trưởng Đoàn phụ trách ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Theo mô hình này, chính quyền thành phố được tổ chức thành một cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Cấp quận và phường không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND. Dự thảo Nghị quyết cũng bao gồm nội dung về thí điểm một số cơ chế, chính sách điều chỉnh quy hoạch, quản lý tài chính - ngân sách để phát triển thành phố Đà Nẵng.

Qua thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

Tại phiên làm việc buổi chiều, dưới sự chủ trì điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội  đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng  và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc