Xây dựng luật chuyên biệt về tư pháp người chưa thành niên
EmailPrintAa
07:01 09/06/2024

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 08/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và hoàn thiện các dự án luật
Toàn cảnh phiên thảo luận tổ sáng 08/6

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Tổ trưởng điều hành phiên thảo luận Tổ gồm ĐBQH các tỉnh: Cao Bằng, Lâm Đồng, Cà Mau, Hà Tĩnh.

L uật hóa quy định phòng ngừa, trấn áp, trừng trị việc buôn bán người

Thảo luận tại tổ, các đại biểu khẳng định sự cần thiết sửa đổi dự án Luật Phòng, chống mua bán người nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống mua bán người; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế; phát huy vai trò phòng, chống mua bán người từ cơ sở và giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Luật hiện hành.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh - Trần Đình Gia

Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các quy định, thông lệ quốc tế để nội luật hóa đầy đủ các quy định về phòng ngừa, trấn áp, trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; làm rõ các khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, các hành vi bị nghiêm cấm; phương thức tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội, ĐBQH Đoàn Lâm Đồng Nguyễn Văn Hiển

Đồng thời, bổ sung các quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh; tách bạch mục đích bóc lột và mục đích nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất; ưu tiên bố trí ngân sách cho những vùng có tình hình mua bán người xảy ra nghiêm trọng, phức tạp; hỗ trợ chi phí phiên dịch cho nạn nhân là người dân tộc thiểu số trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Thiết lập cơ chế xử lý theo hướng tiếp cận chuyên biệt

ĐBQH tỉnh Cao Bằng - Đoàn Thị Lê An

Xác định mục tiêu bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các đại biểu khẳng định việc ban hành một đạo luật chuyên biệt về tư pháp đối với người chưa thành niên là cần thiết. Qua đó, thể hiện một nước Việt Nam đáp ứng và thực thi tích cực, nghiêm túc yêu cầu của Công ước quốc tế về quyền trẻ em, các khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc.

Các đại biểu đề nghị rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo thống nhất và đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên; giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện các hoạt động tố tụng làm thường trực, đảm bảo phù hợp tính chất, nhiệm vụ của cơ quan điều phối các vấn đề liên quan đến tư pháp người chưa thành niên; đánh giá kỹ lưỡng về nguồn lực bảo đảm đối với việc bổ sung biện pháp giám sát điện tử.

Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH Cà Mau - Nguyễn Quốc Hận

Phải rà soát các trường hợp áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đảm bảo phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, khả năng nhận thức, đặc điểm nhân thân, khả năng giáo dục, phục hồi của người chưa thành niên. Từ đó, quy định các chế tài xử lý cụ thể, bảo đảm phù hợp, khả thi. Đồng thời, tách vụ án hình sự xử lý người chưa thành niên trong vụ án vừa có người đã thành niên và người chưa thành niên.

Hỗ trợ tối đa nạn nhân bị mua bán người

Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị cần đánh giá tác động về tư vấn hôn nhân, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, mang thai hộ, hiến mô, tạng; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phòng ngừa mua bán người; có sự phân hóa chính sách phù hợp với từng đối tượng nạn nhân; bổ sung chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bảo hiểm y tế, chính sách tín dụng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu kết thúc buổi thảo luận tổ

Đối với dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Trưởng đoàn và các đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đề nghị cần hoàn thiện các quy định liên quan đến người làm công tác xã hội; thiết kế chính sách xử lý theo hướng tiếp cận chuyên biệt, từ đó thiết lập các nguyên tắc xử lý, chế định hình phạt, thủ tục tố tụng, thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với đặc điểm của người chưa thành niên.

Quang Đức - Thúy An

    Ý kiến bạn đọc