Kế hoạch xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (kèm theo lịch)
EmailPrintAa
10:35 02/11/2018


Ý kiến bạn đọc