TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 13/TB-HĐND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 13/TB-HĐND
Trích yếu Kết quả khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 08/03/2019 Ngày hết hạn
Người ký Đoàn Đình Anh Chức vụ Trưởng ban VHXH
Cơ quan ban hành
Đính kèm