TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 346/TB-HĐND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 346/TB-HĐND
Trích yếu Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
Ngày ban hành 26/06/2019 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Nữ Y Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Đính kèm