TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 508/TB-HĐND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 508/TB-HĐND
Trích yếu Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII
Ngày ban hành 20/11/2020 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm