TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo : 709/TB-HĐND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 709/TB-HĐND
Trích yếu Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII
Ngày ban hành 27/11/2019 Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Nữa Y Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Đính kèm