53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
16:55 15/10/2020

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các thành viên Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội.

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, đại hội đã tiến hành các bước bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt các nội dung bầu cử

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt các yêu cầu về số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới

Sau khi biểu quyết số lượng, cơ cấu nhân sự và nghe thông qua danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII giới thiệu, đại hội chuyển sang phần ứng cử, đề cử tại hội trường; thông qua tổng hợp danh sách đại biểu ứng cử, được đề cử, lập danh sách bầu cử.

Đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử gồm 59 đồng chí để bầu 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu gồm 13 đồng chí do đồng chí Hoàng Đình Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ như nội dung đã được thống nhất tại phiên trù bị.

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu tiếp tục đi sâu, thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN trong nhiệm kỳ mới như: Tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp sau thép, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistic, nâng cao hiệu quả hoạt động KKT Vũng Áng, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh; xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng tham luận với nội dung về tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp sau thép, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistic, nâng cao hiệu quả hoạt động KKT Vũng Áng

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông tham luận với chủ đề “Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh”.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh tham luận với chủ đề: “Định hướng và giải pháp xây dựng huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch”

Tiếp nối chương trình làm việc buổi chiều, thay mặt Ban Kiểm phiếu, đồng chí Hoàng Đình Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố kết quả bầu cử. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có 53 đồng chí.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Thế Dũng, đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu...

... giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn Baohatinh.vn

    Ý kiến bạn đọc