Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong giám sát các vấn đề về KTXH trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
EmailPrintAa
15:55 20/10/2021

Ngay từ năm đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, bên cạnh những thuận lợi, huyện Cẩm Xuyên luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; thiên tai lũ lụt; dịch tả lợn Châu Phi; đại dịch Covid 19… đã gây hậu quả nặng nề, tác động đến các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội (KTXH).

Trước những điều kiện đó, đồng thời phải tập trung chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị quan trọng là tổ chức thành công Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tăng trưởng giá trị sản xuất duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016-2021 đạt 8,89%/năm; thu ngân sách hàng năm đạt kết quả cao, riêng năm 2020 đạt 177% dự toán tỉnh giao; sản xuất nông nghiệp liên tục được mùa, nhất là năm 2021, năng suất lúa đạt 58,44 tạ/ha, cao nhất trong toàn tỉnh; công nghiệp, xây dựng có bước phát triển khá; đời sống, thu nhập của Nhân dân ngày càng được nâng cao... Đặc biệt Huyện Cẩm Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 9/2021. Đạt được kết quả đó là nhờ sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó có vai trò quan trọng của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện trong việc thực hiện chức năng giám sát các vấn đề về KTXH trên địa bàn.

HĐND huyện Cẩm Xuyên giám sát kết quả khắc phục hậu quả bão lụt tại Kè biển Cẩm Nhượng

Ngay từ bước xây dựng chương trình giám sát, các vấn đề về KTXH đã được Thường trực HĐND huyện Cẩm Xuyên đặc biệt quan tâm. Với sự tham mưu, quyết định hoặc thực hiện vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND, các chương trình giám sát thể hiện được sự đa dạng về nội dung, hình thức, lĩnh vực giám sát, phù hợp thẩm quyền, trách nhiệm từng chủ thể giám sát và thời điểm để thực hiện từng hoạt động giám sát.

Về giám sát báo cáo trên lĩnh vực KTXH trình kỳ họp: Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phân công Ban KTXH thẩm tra các báo cáo có liên quan. Riêng đối với các nội dung có tính chất chuyên đề, Thường trực HĐND phân công Ban KTXH chủ động tham gia ngay từ đầu với cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo của UBND huyện. Kết hợp tăng cường công tác giám sát, khảo sát để có thông tin xác thực phục vụ thẩm tra. Tại các cuộc họp thẩm tra của Ban KTXH, ý kiến phát biểu của đại diện Thường trực HĐND vừa có tính định hướng, mang tầm khái quát cao vừa có tính chuyên môn sâu như ý kiến về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng trong thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện dự toán; về cơ sở pháp lý để thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về việc ban hành các cơ chế trong phát triển KTXH của huyện, về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công… Nhờ đó Ban KTXH có nhiều thuận lợi trong xây dựng báo cáo thẩm tra. Sau khi hoàn thành dự thảo báo cáo thẩm tra, Ban KTXH đã chủ động xin ý kiến của Thường trực HĐND trước khi ban hành văn bản chính thức trình kỳ họp. Bởi vậy, báo cáo thẩm tra của Ban KTXH luôn đảm bảo chất lượng, có chiều sâu, có tính phản biện, rõ quan điểm về những nội dung thống nhất hoặc không thống nhất, cung cấp nhiều thông tin, đặc biệt là những nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa báo cáo của cơ quan chức năng và kết quả thẩm tra của Ban, đồng thời có những kiến nghị đề xuất xác đáng. Báo cáo của Ban KTXH thực sự là cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND xem xét, quyết định. Tại kỳ họp, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện với vai trò là chủ tọa kỳ họp, đã điều hành việc xem xét báo cáo, gợi ý thảo luận các báo cáo, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể HĐND, tổ đại biểu và đại biểu tham dự kỳ họp, đóng góp thêm nhiều giải pháp thiết thực trong phát triển KTXH.

Về hoạt động chất vấn, giải trình: Việc tham mưu lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn tại mỗi kỳ họp được Thường trực HĐND huyện cân nhắc kỹ lưỡng. Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 8 phiên họp chất vấn tại kỳ họp HĐND, 35 phiên giải trình liên quan lĩnh vực KTXH. Chủ tọa kỳ họp, chủ tọa phiên họp đã điều hành các phiên chất vấn, giải trình một cách khoa học, dẫn dắt các hoạt động chất vấn, giải trình đi đúng quỹ đạo, làm rõ vấn đề,  rõ giải pháp, rõ trách nhiệm của người được chất vấn, giải trình như đối với việc rà soát nguồn chuyển nguồn sai quy định, chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021…

Về hoạt động giám sát chuyên đề: Từ năm 2016 đến nay, HĐND, Thường trực HĐND và Ban KTXH huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 35 cuộc, trong đó đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về KTXH. Thường trực HĐND huyện với tư cách trưởng, phó trưởng đoàn của các đoàn giám sát đã chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện công tác giám sát theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra. Qua giám sát đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, đồng thời tổng hợp những nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, còn nhiều vướng mắc để kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, tiêu biểu như các cuộc giám sát chuyên đề về: Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện; việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ, các khoản huy động đóng góp của Nhân dân và các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018 - 2020; việc thực hiện đề án nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn giai đoạn 2015-2020; việc công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện...

Sau các hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện Cẩm Xuyên tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được kết luận Đối với những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc chưa được giải quyết thỏa đáng sẽ được theo đuổi đến cùng. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét  trong điều hành của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhiều vướng mắc được tháo gỡ, được đại biểu và cử tri đồng tình cao.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động giám sát của HĐND huyện Cẩm Xuyên vẫn còn có những khó khăn hạn chế: Kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri còn chậm, có những vụ việc thiếu dứt điểm; một số kiến nghị sau giám sát chậm được cơ quan chức năng nắm bắt và quan tâm giải quyết; việc giám sát phần lớn đang do Thường trực và các Ban của HĐND tiến hành; việc phát huy chức năng giám sát các tổ đại biểu, đại biểu HĐND hội đồng đang còn những hạn chế nhất là giám sát giữa các kỳ họp; tình trạng tài liệu kỳ họp, phiên họp gửi cho đại biểu chậm so với quy định vẫn chưa được khắc phục… Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác giám sát của HĐND huyện nói chung và trong giám sát các vấn đề KTXH nói riêng, Thường trực HĐND huyện Cẩm Xuyên cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong một số nội dung sau:

Tăng cường giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; Chấn chỉnh việc xây dựng phương án giải quyết cử tri sơ sài, mang tính chất đối phó để nâng cao hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Xây dựng kế hoạch phiên họp Thường trực HĐND huyện hợp lý hơn, tránh đưa vào quá nhiều nội dung dẫn đến thời lượng bố trí một số nội dung không có hoặc quá ít, dẫn đến các cơ quan hữu quan thiếu quan tâm, chậm thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò giám sát của Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND để các đại biểu thực sự gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh, vừa giám sát, tác động và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Chỉ đạo tốt việc chuẩn bị tài liệu cho các kỳ họp, phiên họp; phát huy vai trò của văn phòng HĐND-UBND là cơ quan tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của HĐND huyện.

Bùi Thị Hảo - Trưởng ban KTXH HĐND huyện Cẩm Xuyên

    Ý kiến bạn đọc