Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý về Luật Thanh tra (sửa đổi)
EmailPrintAa
19:51 09/05/2022

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV, chiều ngày 09/5/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc chủ trì hội nghị
Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ; đại biểu Quốc hội Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Sau gần 12 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra năm 2010 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, Luật Thanh tra năm 2010 chưa cụ thể hóa quan điểm đổi mới của Đảng và Hiến pháp năm 2013; mặt khác, Luật Thanh tra năm 2010 qua quá trình thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phó chánh Thanh tra Sở NNPT&NT Lê Anh Dũng: công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra và việc xử lý chống chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa thanh tra và kiểm toán nhà nước

Do vậy, việc sửa đổi Luật Thanh tra 2010 là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về công tác thanh tra, trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức và hoạt động thanh tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu

Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) dự kiến sẽ thông qua trong kỳ họp Quốc hội sắp tới gồm 08 chương và 116 điều, cụ thể như sau: Những quy định chung (09 điều); Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra (27 điều); Thanh tra viên (06 điều); Hoạt động thanh tra (57 điều); Thực hiện kết luận thanh tra (06 điều); Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra (05 điều); Điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra (03 điều); Điều khoản thi hành (03 điều).

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc tham gia góp ý vào các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của LuậtThanh tra

Tại hội nghị đã có 13 ý kiến thảo luận của các đại biểu, cơ bản thống nhất với hình thức và bố cục của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)., đồng thời góp ý một số nội dung như: Cần quy định rõ phạm vi thanh tra của các cơ quan thanh tra và hoạt động kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước, tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; có chế tài cụ thể trong tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; các đại biểu cũng đề xuất cần hoàn thiện các quy định về hoạt động thanh tra, hình thức thanh tra, hệ thống thanh tra, tiêu chuẩn của thanh tra viên, bộ máy thanh tra cấp huyện, cấp sở ngành...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu vào dự thảo luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu vào dự thảo luật. Các ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Đoàn tổng hợp trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV xem xét tại kỳ họp trong thời gian tới./.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc