Ban Văn hóa - Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2020
EmailPrintAa
15:39 15/01/2020

Chiều ngày 14/01/2020, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Võ Hồng Hải, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trương Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì.
Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cùng với sự nỗ lực đầy trách nhiệm của tất cả thành viên Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, tập thể Ban đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Trong năm, Ban Văn hoá - Xã hội đã tổ chức 07 cuộc giám sát, khảo sát giữa các kỳ họp. Trong đó có 01 cuộc giám sát chuyên đề và 06 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên:

Về hoạt động giám sát chuyên đề: Ban đã thực hiện giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2018” tại các địa phương đơn vị . Qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực, việc thực hiện các chế độ chính sách được triển khai cơ bản đầy đủ, kịp thời, ban hành được một số chính sách, có tầm ảnh hưởng rộng đã tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo ; cơ sở vật chất - thiết bị được quan tâm đầu tư, từng bước đảm bảo tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học; chính sách xã hội hóa giáo dục được tập trung cao góp phần đa dạng hóa loại hình đào tạo, tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các vùng, miền, các nhóm đối tượng; khuyến khích giáo viên và học sinh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  Trương Thanh Huyền: : đề nghị tăng cường về giám sát thường xuyên như Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên: Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ động tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên giữa hai kỳ họp, trong đó đã tập trung vào các nội dung: Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn; tình hình thực hiện Luật Thanh niên (theo yêu cầu của Quốc hội); kết quả điều tra rà soát hộ nghèo tại các địa phương; việc thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” theo Quyết định 308 QĐ/TTg, ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Phối hợp khảo sát các công trình được phân bổ nguồn ngân sách trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các trường học và trạm y tế ở các địa phương .

Theo đó, tại 3 kỳ họp trong năm 2019, Ban đã thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa - xã hội  và tổ chức làm việc với các sở, ngành để thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp .

Thành viên Ban Văn hóa -  Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: đề nghị Ban đưa vào kế hoạch khảo sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, Ban đã phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương bổ sung giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với Ban Pháp chế thẩm tra tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II; tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết đề nghị công nhận Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban đã thông qua kế hoạch hoạt động của Ban năm 2020. Theo đó, năm 2020 lãnh đạo và một số thành viên Ban sẽ tham gia giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh.

Về giám sát “ Giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020” và Giám sát công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Về giám sát thường xuyên: Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về hoạt động khảo sát : Khảo sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh; Khảo sát tình hình thực hiện công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh... Ban làm việc với một số sở, ngành, địa phương, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều khẳng định và làm rõ thêm những kết quả đạt được của Ban trong năm 2019. Đồng thời, đồng tình cao với kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và thống nhất nội dung giám sát chuyên đề cũng như các nội dung giám sát, khảo sát thường xuyên giữa hai kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng  Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội trong năm 2019. Thời gian tới, đề nghị Ban tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn của Ban. Về xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 cần chú trọng lựa chọn các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp với Thường trực, các ban HĐND tỉnh và các cấp, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc