Cần nâng cao chất lượng đội ngũ phát thanh truyền hình
EmailPrintAa
12:46 10/09/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 9/9, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội chủ trì làm việc với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Kỳ Anh về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nguyễn Văn Mạnh báo cáo

Theo báo cáo, đến ngày 04/12/2018, UBND huyện có Quyết định số 4919 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.  Sau khi sát nhập Trung tâm đã từng bước ổn định, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, đồng thời tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động 8 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Băng, cờ, khẩu hiệu, pano, ap pich; phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử của huyện; hệ thống truyền thanh cơ sở; trang mạng xã hôi (facebook)…

Phó giám đốc Đài PT- TH tỉnh Nguyễn Văn Hiền: đề nghị huyện cần tăng cường chất lượng thông tin ,truyền thông và tin, bài phát trên Đài tỉnh

Đối với  phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng: phối hợp huyện đoàn tổ chức Hội thi kịch sân khấu chủ đề về ANTT-ATGT; xây dựng chương trình tham gia Hội thi tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đạt giải nhất; Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn tỉnh đạt giải nhất; xây dựng 12 chương trình văn nghệ phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện ở cấp huyện; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng được 46 chương trình văn nghệ cấp xã; chuẩn bị cho việc tổ chức liên hoan hát Sắc bùa toàn huyện sắp tới; phối hợp VPNTM tổ chức thi phần giới thiệu trong cuộc thi khu dân cư NTM kiễu mẫu…

Phó giám đốc Sở TTTTT Đậu Tùng Lâm: Đề nghị Phòng Văn hóa phối hợp trung tâm văn hóa truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong  điều hành tác nghiệp các văn bản trên phần mềm điện tử

Tuy nhiên trong quá trình sáp nhập và thực hiện Quyết định số 308/2018/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”  còn gặp một số khó khăn như: sản xuất các chương trình phóng sự, trang truyền hình địa phương phát trên đài tỉnh chất lượng chưa cao; chương trình thời sự, tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của huyện từ nội dung, sử dụng từ ngữ, chất lượng hình ảnh chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu đang đưa tin các cuộc họp, hội nghị…

Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã đánh giá cao kết quả hoạt động Văn hóa truyền thông 8 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Kỳ Anh cũng như kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Kỳ Anh. Về hoạt động trong thời gian tới, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh đề nghị Kỳ Anh: Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phát thanh truyền hình; tăng cường phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt các chính sách về lịch vực văn hóa, thể thao…Đối với đề án cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện đề án 308. Ngoài ra, đề nghị Trung tâm rà soát lại, bổ sung đầy đủ hơn trong báo cáo gửi Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh./.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc