Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
EmailPrintAa
14:45 25/05/2020

Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 25/05, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) giai đoạn 2014- 2020.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo HĐND, UBND thị xã Kỳ Anh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và phòng, ban ngành có liên quan.

Thị xã Kỳ Anh hiện có 11 đơn vị hành chính cấp xã/ phường, 82 thôn/ tổ dân phố với dân số 79.020 người; trong đó, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng là 12.794 người, tỷ lệ người đang áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại 56,7%. Giai đoạn 2015 - 2020 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành đoàn thể và cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; các chương trình, kế hoạch công tác được triển khai đúng tiến độ, đạt yêu cầu.

Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã Kỳ Anh Nguyễn Quốc Trị : báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2014- 2020.

Việc triển khai Nghị quyết số 78/ NQ-HĐND tỉnh được thực hiện tương đối đồng bộ từ thị xã xuống xã, phường; 100% các xã, phường trong toàn thị xã đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị Quyết số 78 cũng như các chỉ thị, hướng dẫn khác của Trung ương, tỉnh về công tác dân số - KHHGĐ đến tận Ban cán sự thôn xóm và cộng tác viên dân số. Nhiều diễn đàn, Hội nghị, Hội thảo, Hội thi về công tác Dân số - KHHGĐ đã được tổ chức giúp cán bộ, người dân có điều kiện tiếp cận, hiểu rõ hơn về các chính sách dân số - KHHGĐ.  Công tác kiểm tra, thanh tra, phối hợp giữa các ngành trong quản lý nhà nước về DS - KHHGD cũng được quan tâm, chú trọng.​ Công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chủ động, đổi mới với nhiều hình thức phong phú… Mỗi năm xây dựng 4 phóng sự truyền hình, nhiều tin bài phát trên Đài TH tỉnh, thị xã theo các chuyên mục, chuyên đề về Dân số; tổ chức 05 cuộc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của chị em phụ nữ và các cháu gái học giỏi của gia đình sinh con một bề là gái; một số câu lạc bộ Phụ nữ không sinh con thứ 3 được thành lập và hoạt động khá hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng ký cam kết thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ được làm thường xuyên…

Cục trưởng Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Bùi Quốc Hùng: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thị xã chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách về công tác Dân số.

Phó Giám đốc Sở  Y tế Đường Công Lự : đề nghị Chi cục Dân số - KHHGĐ xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp theo nhóm đối tượng, tham mưu các chương trình khám, chăm sóc sức khỏe tại các địa phương toàn tỉnh trong đó ưu tiên khám sàng lọc trước sinh và sau sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS - KHHGĐ trong thời gian qua còn có những hạn chế nhất định như: một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác đến lĩnh vưc DS - KHHGĐ; một số cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ tại các xã, phường, thôn, tổ dân phố chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ; tỷ lệ sinh trên 2 con hàng năm còn cao; đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm còn thiếu, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, đã ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Dân số trên địa bàn …

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực DS - KKHGĐ của thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua như: công tác thông tin, tuyên truyền; công tác bảo đảm hậu cần, cung cấp các dịch vụ KHHGĐ; thực hiện các đề án để nâng cao chất lượng dân số; nhất là ngoài chính sách của tỉnh, thị xã còn cấp kinh phí hỗ trợ đội ngũ công tác viên dân số ở các thôn, tổ dân phố ….. Để nâng cao chất lượng công tác dân số theo hướng dân số và phát triển trong thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND thị xã cần tập trung: tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác dân số, trước mắt thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, bảo đảm cân bằng giới tính; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên và cán bộ y tế; làm tốt các dịch vụ phát triển kế hoạch hóa gia đình như sàng lọc trước sinh và sau sinh, khám tiền hôn nhân, bệnh lão khoa, y tế học đường…; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ, kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ sở dịch vụ y tế có liên quan đến việc can thiệp phát hiện giới tính thai nhi; quan tâm bố trí cán bộ phù hợp theo đề án vị trí việc làm, kiện toàn củng cố, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số xã, phường, thôn xóm, tổ dân phố để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới …Đối với những kiến nghị, đề xuất của thị xã, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp chung với đề xuất chung của cả tỉnh để có ý kiến với các cơ quan chức năng, mà trọng tâm  là sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách mới trên lĩnh vực này để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp trong thời gian tới.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc