Thống nhất nội dung, chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
EmailPrintAa
16:25 14/03/2019

Nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2018, chiều 14/03, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã họp thống nhất nội dung, chương trình giám sát. Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh chủ trì cuộc làm việc.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh

Theo kế hoạch, đối tượng giám sát cấp tỉnh là UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành liên quan; cấp huyện là UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động thương binh và Xã hội; các phòng, ban liên quan và các cơ sở Giáo dục & Đào tạo công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Phó ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt

Về phương thức giám sát, Đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời tiếp hành giám sát gián tiếp qua báo cáo; cùng với đó là giám sát thông qua các hoạt động khác như tiếp xúc cử tri, hội thảo, tham vấn ý kiến các chuyên gia, các phương tiện truyền thông đại chúng.

Qua đợt giám sát này, Đoàn sẽ tập trung phân tích sâu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; việc thực hiện các chế độ, chính sách cụ thể giai đoạn 2016-2018; các chính sách trọng tâm, có tác động lớn đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nhất là các chính sách do HĐND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực tại thời điểm giám sát.

Thành viên Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trí Lạc

Phát biểu tại cuộc làm việc, các thành phần tham dự cho rằng cần xác định và tập trung giám sát vào những chính sách cụ thể trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó đi sâu vào các chính sách về xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, chính sách về giáo viên, học sinh, sinh viên; đối với báo cáo các sở, ngành, đơn vị nên chia rõ thành 2 chính sách cụ thể là chính sách về giáo dục và chính sách về đào tạo, dạy nghề; làm rõ nguồn kinh phí chi trả các chính sách đã ban hành, cách thức phân bổ kinh phí cho các cơ sở đào tạo; đối với các đơn vị tư thục cần có biểu mẫu báo cáo riêng, cụ thể từng lĩnh vực; qua giám sát cần đánh giá kỹ hiệu quả các trung tâm giáo dục thường xuyên…

Thành viên Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, G iám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Trung Dũng

Phát biểu kết luận làm việc, Trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh đề nghị các thành viên Đoàn giám sát tiếp tục nghiên cứu góp ý và yêu cầu Tổ thư ký tiếp thu, hoàn thiện nội dung, chương trình, phạm vi, đối tượng, khoảng thời gian cần giám sát; đối với phương pháp, nội dung giám sát, Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, lựa chọn một số chính sách trọng tâm, nhất là các chính sách đặc thù theo từng vùng miền; đối với các đơn vị khác nhau sẽ có biểu mẫu, đề cương báo cáo cụ thể…

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc