Tiếp tục đánh giá rõ kết quả đạt được các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành
EmailPrintAa
14:56 22/11/2019

Chuẩn bị kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 22/11, Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018” đã làm việc với các sở: Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và các sở, ngành có liên quan.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Sở GDĐT đã báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018. Theo đó, năm học 2018 - 2019 toàn ngành giáo dục có 725 trường mầm non và phổ, trong đó có 705 trường công lập; trên 313 nghìn học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố và chuẩn hóa, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Đặng Quỳnh Diệp báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018

Tính đến tháng 3 năm 2019, có 541 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 74,6%. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ bản đảm bảo về số lượng. Cuối năm 2018, toàn ngành có 20.863 người, trong đó biên chế là 19.909 người. Trong những năm qua, ngành GDĐT đã thực hiện tốt các chính sách do Trung ương ban hành gồm: Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người... Đối với các chính sách của tỉnh như Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và quyết định 35/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng.

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Thị Mai Hoa báo cáo k ết quả thực hiện các chính sách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018

Ngoài ra, Sở GDĐT còn thực hiện thêm một số chính sách về học sinh dân tộc nội trú như chế độ tàu xe đi về nghỉ tết, quà tết, học phẩm học tập, tiền thưởng, quần áo, khám sức khỏe; chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh được thực hiện tốt, tính từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ cho 10.733 đối tượng với gần 1.400 tấn gạo. Việc thực hiện mô hình thí điểm đào tạo trung cấp nghề cho học sinh THPT bước đầu đạt kết quả khá. Tổng kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2018 là gần 1.900 tỷ đồng.

Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Đoàn Đình Anh: Cần đánh giá rõ việc thực hiện các chính sách giáo dục đối với các đơn vị tự chủ; chế độ chính sách về lương và chế độ theo lương đối với giáo viên trong và ngoài công lập

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trí Lạc: Các chính sách trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được ban hành kịp thời, sát thực tiễn

Cũng tại cuộc làm việc, Sở LĐTBXH cũng đã bào cáo kết quả thực hiện các chính sách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 24 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 819 tham gia công tác giảng dạy, quản lý; giai đoạn 2016 - 2028 đã tuyển mới 50.852 người học. Việc thực hiện chính sách được quan tâm, tính đến nay có 12.490 học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề trình độ trung cấp nghề được hỗ trợ 100% học phí theo quy định; hỗ trợ một phần học phí cho học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề độc hại trình độ cao đẳng, trung cấp. Hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ đại học cho 1.119 sinh viên theo học ở 9 trường đại học theo Quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng; hỗ trợ đào tạo đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho 16.397 người; 506 bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ; hỗ trợ đào tạo nghề cho 9.037 lao động nông thôn; 540 người khuyết tật và chuyển đổi nghề cho 650 đối tượng bị thu hồi đất sản xuất...

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Qua giám sát cần đánh giá rõ các kết quả đạt được của từng chính sách gắn với các mục tiêu, chí tiêu đề ra trong các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Việc tuyên truyền các chính sách trên lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế

Qua làm việc, các đại biểu thống nhất cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc đánh giá các chế độ chính sách (lương, chế độ theo lương; vay vốn ưu đãi; đào tạo, tập huấn giữa các cơ sở công lập và ngoài công lập), xã hội hóa trong các cơ sở giáo dục chưa rõ; công tác tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn; việc đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu chính sách đã ban hành còn hạn chế.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Một số chính sách đã ban hành nhưng chậm được thực hiện; một số chính sách được thực hiện nhưng chưa quyết liệt

Đối với các chính sách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như nhận thức về việc dạy nghề học nghề vẫn còn nhiều hạn chế; công tác tuyển sinh học nghề vẫn còn nhiều khó khăn; công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chưa được triển khai đồng bộ và triệt để; việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, người học nghề, thực hiện xã hội hóa trong đào tạo nghề nghiệp còn rất hạn chế...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền phát biểu tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao việc thực hiện các chính sách trên lĩnh vực giáo dục của các sở. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng bên cạnh một số chính sách đã được hấp thu khá tốt còn một số chính sách chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Thời gian tới, đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách để việc hấp thu các chính sách đạt hiệu quả cao hơn. Rà soát, đánh giá rõ kết quả đạt được của từng chính sách gắn với các mục tiêu, chí tiêu đề ra trong các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành từ đó có những kiến nghị, đề xuất hiệu quả để kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp; thực hiện tốt việc tuyển dụng giáo viên chất lượng cao theo quy định đã ban hành; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan để đảm bảo chế độ chính sách của giáo viên, học viên.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc