Tiếp tục soát xét kỹ các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
EmailPrintAa
17:15 10/06/2024

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 10/6/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát việc đặt tên các tuyến đường tại thị trấn Thiên Cầm và thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh chủ trì cuộc làm việc.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đặt tên tại thị trấn Thiên Cầm...

...tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND huyện Cẩm Xuyên.

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh phát biểu tại cuộc làm việc

Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên hiện đã có 19 tuyến đường được đặt tên tại Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh. Theo dự kiến, tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới sẽ trình đặt tên 24 tuyến đường (thị trấn Thiên Cầm 11 tuyến đường, thị trấn Cẩm Xuyên 12 tuyến đường và kéo dài 01 tuyến đường).

Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Danh: Đề nghị cần ban hành quy định đặt tên đường trên địa bàn toàn tỉnh

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải: Đề nghị xem xét kỹ quy hoạch đô thị tại các địa phương dự kiến đặt tên đường, đảm bảo đúng quy định

Qua khảo sát cho thấy, các tuyến đường dự kiến đặt tên tại huyện Cẩm Xuyên cơ bản đáp ứng các quy định tại quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; phù hợp với các quy định của Trung ương. Trong số 24 tuyến đường dự kiến đặt tên, tuyến có chiều dài nhất là 3,3km; tuyến có chiều rộng lớn nhất là 42m, tuyến ngắn nhất là 500-600m. Việc đặt tên các tuyến đường đã ưu tiên lấy tên địa danh của vùng đất; tên các danh nhân, nhân vật có công lao đóng góp với Nhân dân địa phương, các vị Thành hoàng làng…; các nhân vật, sự kiện có liên quan được đặt tên gần nhau.

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với đề án đặt tên đường của huyện, đồng thời đề nghị huyện làm rõ thêm một số vấn đề như: về hiện trạng các tuyến đường cần bổ sung thông tin liên quan đến quy hoạch mở rộng, đặc điểm dân cư; nghiên cứu bổ sung các danh nhân của địa phương vào ngân hàng tên đường; thống nhất trong cách trình bày đối với lý lịch, ý nghĩa tên đường. Các đại biểu cũng đề nghị đơn vị, cơ quan soạn thảo cần xem xét đặt tên các tuyến đường không trùng với các đô thị lớn đã đặt để việc mở rộng (nếu có) sẽ không ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Một số đại biểu đề nghị đổi tên một số tên đường, vị trí các tuyến đường dự kiến đặt tên.

Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh, thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên đường Đoàn Đình Anh: Đề nghị thay đổi tên một số tuyến đường dự kiến đặt tên, đảm bảo tính hài hòa, hợp lý, quảng bá cho du lịch và lịch sử tỉnh nhà

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh, thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên đường Nguyễn Trí Sơn: Cần phải thay đổi tên một số tuyến đường tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo, đơn vị cần xin ý kiến Nhân dân khi tiến hành các quy trình, thủ tục đặt tên đường. Sau khi việc đặt tên đường được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thì việc gắn biển tên cần chú ý kích thước, màu sắc, chất liệu, chữ viết, vị trí gắn biển cần có sự đồng nhất với các biển tên đường đã đặt tên. Tích hợp mã Qr-Code để giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa tên đường nhằm tuyên truyền nhanh, sâu rộng đến người dân; việc đánh số và gắn biển số nhà cần thực hiện nghiêm theo quy định tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ Xây dựng.

Hồng Sâm - Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc