4 ứng cử viên đại biểu ĐBQH khóa XV, 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ
EmailPrintAa
15:49 11/05/2021

Sáng ngày 11/5/2021, tại Nhà Văn hóa huyện Đức Thọ, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung; Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Hoàng Xuân Hùng chủ trì hội nghị
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền là 3 trong số 11 ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Theo đó, trong số 4 người ứng cử ĐBQH cử tri Hà Tĩnh sẽ bầu lấy 1 người; 7 ứng cử viên HĐNĐ tỉnh, cử tri Hà Tĩnh sẽ bầu lấy 4 người.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang. Số người ứng cử là 4 ứng cử; số đại biểu được bầu là 2.

1. Ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Ông Ngô Văn Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

3. Bà Phan Thị Nguyệt Thu - Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

4. Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn.

Đơn vị bầu cử số 10 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đức Thọ có 7 người ứng cử, đại biểu được bầu là 4

1 . Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bà Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,

3. Ông Trần Quang Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ,

4. Ông Thái Văn Sinh, Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Ông Nguyễn Đình Dũng, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổnghợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

6. Ông Từ Hữu Sơn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

7. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ.

Tại  hội nghị, cử tri  huyện Đức Thọ đã được nghe mở đầu phần trình bày chương trình hành động, ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và với tình cảm của người con quê hương xác định sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH.

Ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và với tình cảm của người con quê hương xác định sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH

“Với những cương vị công tác đã qua, đặc biệt là trong thời gian làm việc trong ngành Ngân hàng và từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, đem hết khả năng, tâm huyết của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung; đồng thời thường xuyên hướng về quê hương, kết nối những người con quê hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và trên mọi miền Tổ quốc, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh” - ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Tiếp đó, Ông Lê Minh Hưng cũng khẳng định, nếu được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV ông sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Sắp xếp công việc để có nhiều cơ hội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Cùng với các cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nỗ lực làm hết sức mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN) phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhà.

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn Đại Biểu QH Hà Tĩnh

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn Đại Biểu QH Hà Tĩnh. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Đảng, Nhân dân đang quan tâm như: các chương trình phát triển kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách về văn hóa xã hội, tôn giáo, y tế, giáo dục, việc làm cho người lao động, vấn đề bình đẳng giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ứng cử viên Ngô Văn Huỳnh -  Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi hứa sẽ tập trung nghiên cứu có chiều sâu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kết hợp tìm hiểu nắm chắc tình hình thực tế ở địa phương để đề xuất với Quốc hội có cơ chế, chính sách, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX đề ra

Ứng cử viên Ngô Văn Huỳnh -  Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi hứa sẽ tập trung nghiên cứu có chiều sâu các chủ trương, ngị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kết hợp tìm hiể naắm chắc tình hình thực tế ở địa phương để đề xuất với Quốc hội có cơ chế, chính sách, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX đề ra.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Dung- Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn: Bản thân sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu trong việc thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước được người dân quan tâm như: phòng, chống tham nhũng; giáo duc; việc làm…

Ứng cử viên Nguyễn Thị Dung- Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn: Bản thân sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu trong việc thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước được người dân quan tâm như: phòng, chống tham nhũng; giáo duc; việc làm…

Tiếp đó, các ứng cử viên HĐNĐ tỉnh lần lượt trình bày chương trình hành động của mình, bày tỏ quyết tâm, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nói chung và huyện Đức Thọ nói riêng.

Ông Võ Trọng Hải chia sẻ, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh, ông sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng theo luật định

Mở đầu phần trình bày chương trình hành động, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm người đứng đầu sẽ luôn cùng với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Võ Trọng Hải chia sẻ, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh, ông sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng theo luật định; tập trung vào 3 việc trọng tâm sau:

Một là : Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin, dưới nhiều hình thức; hướng về cơ sở, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân huyện nhà, nắm tình hình địa phương, những thuận lợi và khó khăn, những vấn đề kinh tế, xã hội, dân sinh nổi cộm đòi hỏi phải tập trung giải quyết.

Hai là : Cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tập thể lãnh đạo huyện, đoàn đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ tích cực tham gia, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hoá những định hướng lớn đã được đưa vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2025 để Đức Thọ có bước phát triển mới.

Ba là : Những vấn đề về xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, dân sinh; Phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp và xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; Chú trọng huy động nguồn lực đầu tư phát triển, xã hội hoá đầu tư, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị để hướng tới mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ứng cử viên Trương Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Với trách nhiệm Trưởng đoàn công tác của BTV phụ trách theo dõi huyện Đức Thọ, tôi luôn tập trung theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm phát huy có hiệu quả tiềm năng, vị thế của địa phương.

Ứng cử viên Trương Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Với trách nhiệm của một ủy viên BTV Tỉnh ủy, bên cạnh việc đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao, nếu được cử tri tín nhiệm  tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ là điều kiện thuận lợi để tôi tham gia đóng góp cùng HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Với trách nhiệm Trưởng đoàn công tác của BTV phụ trách theo dõi huyện Đức Thọ, tôi luôn tập trung theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm phát huy có hiệu quả tiềm năng, vị thế của địa phương.

Ứng cử viên Trần Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ: Với cương vị là Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, trong thời gian tới tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện trên các lĩnh vực

Ứng cử viên Trần Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ: Với cương vị là Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, trong thời gian tới tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo với các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực TMDV, sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết bền vững.

Ứng cử viên Thái Văn Sinh - Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện các chính sách về văn hóa - thể thao - du lịch - gia đình sát đúng với nhu cầu thực tiễn

Ứng cử viên Thái Văn Sinh - Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện các chính sách về văn hóa - thể thao - du lịch - gia đình sát đúng với nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, tích cực giám sát các chính sách để chỉnh, sửa, hoàn thiện nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách. Trong quá trình giám sát đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HDND đối với cơ quan có thẩm quyền.

Ứng cử viên Nguyễn Đình Dũng - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ứng cử viên Nguyễn Đình Dũng - Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổnghợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy: Xác định rõ mục tiêu, các hoạt động trọng tâm và kế hoạch lộ trình thực hiện các hoạt động đó. Ưu tiên dành thời gian thỏa đáng cho những công việc chính của đại biểu HĐND tỉnh, không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ về mọi mặt, nắm bắt thông tin đa chiều, phân tích xử lý, tổng hợp thông tin đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời; nỗ lực phát huy vai trò đại diện cho tiếng nói của người dân.

Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn  - Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ

Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn  - Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ: Từ thực tiễn hoạt động của người đại biểu dân cử trước yêu cầu của tình hình mới, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND huyện, đồng thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hiện nay, bản thân tôi xin hứa: Luôn sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực sự thấu hiểu, chia sẻ với dân; từ đó phải mang tiếng nói của người dân, trước hết là của cử tri nơi mình ứng cử đến với Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền để trả lời, giải quyết, đáp ứng các nguyện vọng của nhân dân, để nâng cao trách nhiệm, phương pháp làm việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ứng cử viên Từ Hữu Sơn - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Từ Hữu Sơn - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh: Giáo dục và Đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu trong các nghị quyết của Đảng và hiện tại đang triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, do đó đặt ra rất nhiều vấn đề từ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; vấn đề về phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ý thức công dân, giáo dục đạo đức cho học sinh, ý thức trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, cộng đồng trong thời đại 4.0 đến vấn đề mà đa số người dân đều quan tâm là định hướng nghề nghiệp, lao động và việc làm trong những năm sắp tới….Những vấn đề này là những vấn đề mà tôi quan tâm hàng đầu và sẽ phản ánh với HĐND tỉnh để tỉnh có định hướng, giải pháp tháo gỡ dẫn những khó khăn, vướng mắc.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Đức Thọ đánh giá cao nội dung các chương trình hành động cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu QH, HĐND tỉnh.

Cử tri xã Quang Vĩnh: Các đại biểu sau khi được bầu cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp tạo việc làm cho con em, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân

Cử tri huyện Đức Thọ mong muốn, các đại biểu sau khi được bầu tiếp tục quan tâm đến vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp tạo việc làm cho con em, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị sớm giải quyết các vấn đề: Tăng mức phụ cấp cho cán bộ thôn xóm và một số công chức bán chuyên trách; việc thay đổi sách giáo khoa liên tục làm ảnh hưởng đến việc học tập của con em cũng như kinh tế của người dân; vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường vùng nông thông chưa được xử lý triệt để; hạ tầng giao thông một số nơi đã xuống cấp…

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cũng chia sẻ, đồng tình cao với tâm tư nguyện vọng của cử tri về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở sau sáp nhập…. Đây là những vấn đề lớn, Trung ương, Quốc hội sẽ có những chương trình, kế hoạch điều chỉnh phù hợp thực tiễn. Tiếp đó, Trung ương, Quốc hội cũng tiếp tục nhiệm vụ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, xây dựng củng cố niềm tin của dân, của cử tri đối với Đảng, chính quyền.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Dù trên cương vị công tác nào, các ứng cử viên cũng sẽ tập trung trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phát triển KT-XH tỉnh. Tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 và hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong bối cảnh hiện nay”

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc