Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân
EmailPrintAa
11:34 04/05/2021

Chỉ còn 1 tháng nữa là diễn ra ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như các địa phương trong cả nước, cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật.

Đồng chí Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: PV)

Đó là nội dung được đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Tĩnh.

Phóng viên (PV): Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Vậy với tư cách là Phó Chủ tịch UBBC, đồng chí đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Tĩnh?

Đồng chí Trần Tú Anh: Với mục tiêu “Ngày bầu cử diễn ra bảo đảm đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm, phải thực sự là ngày hội của toàn dân”, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật.

Theo đó, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng, tích cực triển khai, thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Cùng với việc ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử; UBND tỉnh Hà Tĩnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp, đã thành lập UBBC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng số lượng, thành phần và thời gian theo luật định. UBBC đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở từng địa phương, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc UBBC để phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, các ban bầu cử, tổ bầu cử cũng đã được thành lập ở các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc bầu cử.

Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các hội nghị quán triệt các quy định, hướng đẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; chỉ đạo các các, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương để giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Ngay sau khi Hội nghị trực tuyến của Hội đồng bầu cử quốc gia (tổ chức vào ngày 21/1/2021) kết thúc, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (Ảnh: PV)

PV: Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: Bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Vậy Ủy ban Mặt trận Tổ  quốc tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện thế nào, thưa đồng chí ?

Đồng chí Trần Tú Anh: Với quan điểm chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu; đảm bảo người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, có năng lực thực tiễn, trí tuệ, phải tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh.

Công tác nhân sự, hiệp thương được triển khai tích cực với quan điểm chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu; đảm bảo người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, có năng lực thực tiễn, trí tuệ, phải tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ theo đúng quy định; có tỉ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, hợp tác xã.

Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hai và ba ở các địa phương đã được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp tổ chức đúng thành phần, thời gian và quy trình; tiến hành thảo luận dân chủ; lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên căn cứ vào tiêu chuẩn, năng lực, sự tín nhiệm của cử tri ở nơi làm việc và nơi cư trú; đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; bảo đảm số dư trong danh sách những người ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết số lượng người được giới thiệu chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV ở tỉnh là 10 người, trong đó: nữ 3 người (chiếm tỷ lệ 30%), tái cử 1 người (chiếm tỷ lệ 10%); Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiến sỹ 1 người (chiếm tỷ lệ 10%), thạc sỹ 7 người (chiếm tỷ lệ 70%), đại học 2 người (chiếm tỷ lệ 20%). Số lượng người được giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 91 người, trong đó: cơ cấu kết hợp: nữ 32 người (35,2%), trẻ tuổi 22 người (24,2%), ngoài Đảng 5 người (5,5%), Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiến sỹ 5 người (5,5%), thạc sỹ: 51 người (56%), đại học: 34 người (37,4 %).

Số lượng ĐBQH ở tỉnh được bầu là 7 đại biểu với 3 đơn vị bầu cử; 54 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII với 13 đơn vị bầu cử; 418 đại biểu HĐND cấp huyện với 94 đơn vị bầu cử; 5.011 đại biểu HĐND cấp xã với 1.408 đơn vị bầu cử. Theo kế hoạch, sau khi niêm yết danh sách những người ứng cử chính thức đến trước ngày bầu cử, những người ứng cử sẽ gặp gỡ, tiếp xúc, trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh: PV)

PV: Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là diễn ra ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vậy tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tập trung hành dộng như thế nào để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân?

Đồng chí Trần Tú Anh: Trong thời gian tới, tỉnh tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử; tiếp tục chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác nhân sự; chú trọng bảo đảm tối đa đúng cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử, nhất là tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, tái cử.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực quan, để cử tri và Nhân dân rất phấn khởi, sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào ngày 23/5 sắp tới. Tiếp tục triển khai các nội dung bầu cử theo kế hoạch bầu cử, trong đó tập trung chỉ đạo về công tác vận động bầu cử, tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri, bảo đảm quyền vận động bầu cử bình đẳng giữa những ứng cử viên với nhau, không thiên vị, công bằng, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật;  tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri, chuẩn bị các điểm bầu cử; tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định

Tăng cường theo dõi, đôn đốc và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phục vụ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử. chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng trong tình huống có dịch bệnh, mưa bão, thiên tai xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19

Tôi tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng sự quyết tâm cao, kỳ vọng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân thành công; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phan Trung Kiên

    Ý kiến bạn đọc